onsdag 18 maj 2016

Dricksvatten ger oss acne, gör oss kissnödiga och glömska!Jag har under många år tvättat mig många gånger per dag i ansiktet med kranvatten, både här i Sverige och utomlands. Nu har jag undvikit det ett par dagar och märkt att mitt ansikte och acne som är i det, har börjat att försvinna.

Jag äter också Kiseltillskott, nyponpulver som ger 3000 mg C-vitamin per dag och kalcium.

Jag har även börjat att tvätta mig med apelsinvatten, istället för rosvatten.

Dessa har hjälpt mig och mitt ansikte som inte längre är så irriterat.

Jag undrar nu vad det är i vattnet, som gör att mitt ansikte är irriterat. 

Hemsk smak på vattnet

Min mamma som bor i Mölndal, liksom min väninna som bor i samma ort, har hemskt kranvatten. Jag kan inte ens dricka det. Min mamma har en vattenrenare som hon använder och det vattnet blir rent och klart och gott att dricka, men hos min väninna dricker jag bara annat hon bjuder på eller te, eftersom smaken är för hemsk.

Hos oss i Göteborg är vattnet ok. Det smakar ok. Men jag blir alltid extremt trött av att duscha, vilket kan bero på vattnet.

Vattnets kvalitet

På Göteborgs hemsida kan man läsa om vattnets kvalitet. Du finner länk till den här.

Där kan man läsa att vattnet är mjukt, konstigt nog. Vattenhårdheten är ca 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). pH-värdet är på ca 8,0. Så det är basiskt, vilket är bra för kroppen.

Vattnet innehåller järn, klor, aluminium, fluor och även kalk och kolsyra. Järnhalten är mindre än 0,01 mg/l. Klorhalten är 0,15-0,24 mg/l. Klor och aluminium tillsätts av reningsverken. Aluminiumhalten är 0,02 mg/l. Fluoridhalten är 0,1 mg/l.

Hur påverkar klor vår hälsa?

Tills nu har man tillsatt klor i vårt dricksvatten för att ta bort bakterier. Man minskar på infektionsrisken men ökar istället risken för cancer. Man tror officiellt fortfarande att klor är säkert och inte så farligt. Man hänvisar till att vattnets kvalitet blir detsamma som källvatten. Kloret dödar alla djur och mikrober i vattnet.

Klor kan reagera med organiska partiklar i vattnet och bilda det farliga, cancerframkallande Trihalomethan. Enligt Dr. Joseph M. Price, MD, i Moseby's Medical Dictionary, är klor "the greatest crippler and killer of modern times. It is an insidious poison". (den största orsaken till dödsfall i modern tid. Det är ett gift.)

Därför kan man ju ifråga sätta om tillsatsen till vårt dricksvatten är nödvändigt och vad som händer om vi börjar leta efter alternativa sätt att rena vårt vatten på. 

Klor ger njur- och ändtarmscancer

I en studie som gjordes 1992, som gjorde stora rubriker och rapporterades i the American Journal of Public Health, fann forskare vid the Medical College i Wisconsin i Milwaukee, att människor som regelbundet drack kranvatten som innehöll höga mängder klorbiprodukter, hade ökad risk för att utveckla njur- och ändtarmscancer, jämfört med människor som drack oklorerat vatten.

Studien hävdar att ca 9 % av all njurcancer och 18 % av all ändtarmscancer var förknippat med långtidskonsumtion av dessa biprodukter. Detta är i USA, men kan likväl tillämpas till svenska förhållanden.

Mer om klorets effekter på vår hälsa och källa finner du här.

Aluminium

I en annan studie (länk finner du här) som gjort på aluminium i dricksvattnet och människors hälsa, fann man att den kognitiva förmågan var starkt förknippade med mängden aluminium och kisel i dricksvattnet (man gjorde tyvärr inte en enskild studie på bara aluminium). Man hävdar dock att det är aluminium som är orsaken till den försämrade kognitiva förmågan som man finner hos patienter med demens och Alzheimer's. 

Slutsats: Dricksvatten gör oss kissnödiga och glömska. 

Fluor

Fluorets verkan på vår hälsa har jag skrivit om tidigare. Du finner länk till artikeln här: Fluor är både farligt för hälsan och samtidigt bra för tänderna. 

Acne

Många cancerformer har kopplats till stress, vilket med andra ord betyder att antioxidanter försvinner i kroppen samtidigt som fria radikaler ökar. Aluminium kan därför vara en starkt bidragande orsak till att man tvättar bort acne-borttagningsantioxidanten glutation. 

Läs mer om detta här

Vill du bli uppdaterad med nyheter och andra historier och studier, skriv in din bästa e-mail-adress längst upp åt höger så får du direkt ta del av tips för bättre hälsa.