söndag 4 oktober 2015

Att följa upp sina dagdrömmar - leder till dina drömmars målOm livet ska bli roligt och äventyrligt ska man följa sina drömmar, både nattliga och dagdrömmar, dvs. kontakta människor man tänker på samt besöka de platser man tänker på för att komma till sitt slutmål.

Man måste följa tecknen som dyker upp så att man kan genomföra drömmarna, t ex telefonsamtal man får helt oväntat, människor man tycker sig känna igen ska man kontakta på gatan (de har ofta del av svaren mot drömmarnas mål), idéer, platser och människor som dyker upp i tanken ska man kontakta eller vänta på att de ska kontakta dig.

Men vilka är mina slutmål?

Entreprenörskap

Jag har i snart femton år velat starta en skola. En akademisk entreprenöriell muslimsk skola.

Planen är att lågstadiet ska fokusera på industrin, dvs. tillverka saker, mellanstadiet ska fokusera på handel med varor och högstadiet ska fokusera på handel med tjänster och praktisera 2 veckor på ett hotell.

Tidskrift/blogg

Lågstadiet skriver på en tidskrift från och med åk 2 för att utveckla och praktisera språk de lär sig (svenska först och främst).

Film

Lågstadiet ska också skapa en film från åk 1. då får man experimentera med olika former, vara kreativ med språk och bild, lära sig ekonomi/matematik och utvecklar olika tekniker.

U-landsprojekt

I skolan vill jag att lågstadiet upp till högstadiet ska fokusera på ett projekt, Ett u-landsprojekt. Lågstadiet kontaktar och förbereder (teori), mellanstadiet genomför projektet tillsammans med företag/organisationer och i högstadiet besöker man u-landet. Detta ökar medvetenheten om länder och SO. Man lär sig projektledning och samarbete och får praktisera sina språkkunskaper.

Partikunskap

Här jobbar man med barns idéer och visioner. Genom partitänkesättet får de verktyg och en plattform för att försöka genomföra sina idéer och visioner, man lär sig hinder i samhället och man lär sig använda retorik. Man får gå tillbaka i historien för att lära sig av den, så att man kan göra något nytt i framtiden. Man lär sig om stat, kommuner och hur Sverige fungerar. Detta ger makten tillbaka till barnen.

Lek, innovation och skapande

Här fokuserar man på uppfinningar. Det handlar om att ha tillgång inte bara till kunskap utan också material. Man får lära sig naturens processer, till industrins och företagens, biologi och vetenskap. Man lär sig om patent, man utvecklar skolan, landet och tar makten i egna händer och har nu medel och verktyg för att slippa känna sig maktlös. här får man jobba med möjligheter, konsekvenser, NO, experiment, kemi, fysik, teknik.

Studiebesök och praktik ingår

Man är ständigt i kontakt med högskolor, näringsverksamhet, kommun och landsting. I detta moment ingår att hjälpa skolans vaktmästeri, kök, städ. Detta ger insikt i hur viktigt det är att vårda sin omgivning och miljö, och att förstörelse tar tid att ordna upp. Man får ta konsekvenserna, precis som människor i samhället får ta konsekvenserna, men utan skuldbeläggning då detta är ett planerat moment som alla barn ska gå igenom i tur och ordning.

Inför varje moment ingår att göra en budget och planera verksamheten, samt genomföra och följa upp och utvärdera. Därefter att utveckla det man redan har genomfört och planerat.

Tänkbara teman kan vara Astronautens dilemmans, läkares problem, Civilingenjörers vardag, flygplansförarens önskningar, polisers och bussförarens frustration och lösningar.

Man utgår från ett problem, som barnen får lösa.

TEMAN

Lågstadiet vill ha konkreta yrken som astronaut, militär, brandman, polis, flyg, buss, tåg.
Mellanstadiet fokuserar på yrken som läkare, FN, ingenjör (broar, hus, vägar), hästskötare, agent, domare.
Högstadiet koncentrerar sig på nöjesbranschen t ex film, dykare, resor, import/export, dataspel, datorer, företagare och serviceyrken, som t ex hotell, frisör, kock etc,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar