fredag 28 augusti 2015

Q10 gör dig snyggare, smartare och coolareQ10

För många år sedan läste jag om Q10. Nu är den aktuell igen efter att jag förstått att den är bra mot glömska, som man ofta får som konsekvens av utbrändhet och stress. Läs mer om det här.

Men vad är Q10 och hur är det kopplat till gluten?

CoEnzym Q10, Ubikinon, är en bensokinon som är både löslig i fett och liknar vitaminer. Den finns i mitokondrierna och medverkar i cellandningen.
Det betyder att den deltar i den processen som reglerar energiförsörjningen i kroppen och finns särskilt i de organ som förbrukar mycket energi (Vilka?).

Den är en antioxidant.
Den är också transportör och under processen reduceras Q10, därför måste den tillföras regelbundet. När den reduceras avger den en elektron till syrgas 02, och då bildas en fri radikal som heter superoxid och används av immunförsvaret för att döda mikroorganismer. Läs mer om superoxiden här.

Brist på Q10

Det är två faktorer som bidrar till brist på Q10 hos människor. Det första är minskad biosyntes och det andra är ökad förbrukning i kroppen.

Den största anledningen är biosyntesen. Biosyntes kräver minst 12 gener och mutationer i dessa orsakar brist på CoEnzym 10.
Cancer, hjärtsjukdomar minskar också biosyntesen och ökar behovet av Coenzym10 i kroppen, men detta är inte vetenskapligt säkerställt än.

3600 mg Q10 kan intas utan problem. Normala mängder är dock 1200 mg/dag.

Blodprov

När man tar blodprov för att mäta Q10 mäter man inte hur mycket som finns i vävnaderna utan hur mycket man ätit.

Q10 finns i hudens fibrer, muskler, blodets kärna.

Blodtryckssänkande mediciner

Q10 delar en biosyntetisk väg med kolesterol. Därför hindras Q10-syntesen (Mevalon) av blodtryckssänkande mediciner (betablockerare).

Migrän och huvudvärk

Om man har migrän kan Q10 hjälpa till att motverka det. Migrän är en sjukdom i mitokondrierna vilket kan förbättras med Q10. CHS (Canada) menar att 300 mg Q10 är tillräckligt för att motverka migrän.

Q10 i organ

Q10's främsta roll i celler är att generera energi och den största koncentrationen av detta finns i de inre membranen i mitokondrierna. Andra organ som behöver Q10 är 1. ER där fosfolipider bildas, 2. peroxisomerna där den syntetiserar gallsyror, kolesterol, aminosyror och lipider, 3. lysosomerna där den bryter ner socker och reparerar skadade celler, och vesiklerna (som består av lipider) som har hand om nerverna.

Coolare, smartare, snyggare alltså?

Q10 är viktig för hela fettomsättningen i kroppen, nerverna och återhämtning från stress (då den bygger upp och reparerar skadade celler). Detta påverkar med andra ord hela ens utseende både inre och yttre.