onsdag 22 juli 2015

Avidentifiering och ovillkorlig kärlek - recept för att nå fram till vårt rena hjärtaVi identifierar oss med vår kropp, våra känslor och våra tankar.

Sanningen är att vi inte är vår kropp, våra känslor och våra tankar.

När vi slutar att äga materiella saker, liksom när vi slutar att äga vissa tankar, känslor och smärtor, kommer vi att slutligen nå vårt ego, vårt sanna jag. Det är då vi är närmast Allah.

Om du vill ta bort det från dig, kommer du att känna smärta. Därför måste du börja identifiera och acceptera de saker du identifieras med, utåt och inåt.
sk
När du säger mina vänner är de identifierade med dig. Jag kan också identifiera mig med känslor som känns mest närvarande varje dag och de idéer och tankar du tänker på mest. Egot, själen, kommer att känna smärta när du avidentifierar dig från det. Du kommer att känna dig ledsen och arg och till och med saknad efter det. Tryggheten av att vara en viss person kommer att förbytas mot osäkerheten om reaktion hos de som är runtomkring dig när du inte längre identifieras med det du identifierats med.

Du kommer också att känna dig sårad när människor som tidigare identifierat dig med en viss sak, känslor, beteenden fortsätter att trumma på trumman att du är så och reagerar utifrån hur du en gång varit.

Därför måste vi inte bara låta människor som "dömer" dig utifrån hur du en gång var och förstå deras synpunkt, du måste också närvara i det medvetandet att du själv måste se på andra människor med nya ögon.

Skaffa nya bevis på att saker och ting är förändrade. Börja slå på en ny trumma. Du behöver inte identifiera dig med någonting, men det blir ofta så...

Det är där renheten kommer in. Varje muslim måste rena sig själv fysiskt, men också själsligt, dvs ens tankar och känslor. Vi måste börja från början, som barn, och titta på livet och människor med nya ögon.

Ett barns uppfattning av dina föräldrar behöver inte vara likadant, eftersom dina föräldrar inte är densamma som de var när de uppfostrade dina barn, därför har de en annan uppfattning om dem. Du kan också förändra det genom att glömma och förlåta och låtsas som att de är främlingar, där du helt ovillkorligt ger dem kärlek, utan att känna dig sårad.

Det är inte lätt att förändras. Vissa säger att du ska ha tålamod. Det stämmer att man ska ha tålamod och det är bra med tålamod, men tålamod betyder samtidigt att du accepterar att andra går över dina gränser, att du inte sätter gränser, att saker och ting inte förändras.

Du kan ha tålamod, men du kan inte förändra människor.

Du kan ha tålamod och det är lätt att ha tålamod om man känner sig älskad. Det är jättesvårt om inte omöjligt att ha tålamod om man känner sig hatad, undervärderad och oälskad.

Rasulallah såg hur hans kamrater gjorde stora fel och hur deras tänkesätt satte de i knipa om och om igen. Han sa åt dem, men samtidigt så älskade han dem ovillkorligen. Han var tålmodig.

Rasulallah kände sig älskad av sin fru Khadija (kan inte tro någonting annat efter allt jag hört och läst om dem) och då är det lätt att vara tålmodig.

Kanske hade han ett inre tålamod från barnsben där han var godhjärtat, sade sanningen och var duktig. Han måste haft en godhjärtad farbror som haft mycket tålamod med honom, som älskat honom, som såg hans potential, som skyddade honom.

Vi måste alla börja avidentifiera oss från både det vi ser som positivt och negativt, eftersom även det som är positivt innehåller det motsatta i sig själv. Vi måste detta för att kunna nå vårt inre sanna jag, för att kunna nå fram till vårt rena hjärta.

När vi når in till vårt hjärta och avidentifierat allt som vi identifierat oss med kommer vi till insikt vad som saknas, och det är då vi når inre frid.

Läs mer om hur du närmar dig Allah här.