lördag 18 juli 2015

Att hantera narcissister, förnekare och motståndare till förändring.Jag håller på att hantera människor som narcissister, förnekare och människor som är motståndare till förändring.

Det är en läkande process. Jag har upptäckt vilka som passar in i mönstret och hur jag kan hantera de.

En person som pratar om motstånd till förändring är Kotter. Du kan lyssna på honom här. Han menar attvi ska inte försöka tillbringa tid med dem för att de ska förändra sin åsikt och känslor och vi ska inte låta de ta del av vissa saker för att de ska känna samhörighet för de kommer inte känna samhörighet och föeöndras. Vi ska istället hålla dem på avstånd. Detta gäller alla som är motståndare till föröndring. Låt de vara och låtbde komma till dig om de ör mogna föe förändring.

det gäller inte bara de som precis fått veta att någon dött, eller att de själva är alkoholister eller att de är sjuka i cancer utan även alla som vägrar se bevis och ändra sin åsikt vare sig det handlar om sin åsikt om en viss person eller om det handlar om en ide.

Jag lyssnar på Teal Swan som hjälper mig att förstå hur vi är och hur vi kan komma in till den vi verkligen är, en stark och ren människa. Vi har alla potential att nå dit, men de flesta har ett starkt motstånd, eftersom de är rädda för den smärta de tror sig vänta dem.

Att leva handlar om att förstå skapelsen. Att förstå sig själv betyder att vi förstår skapelsen bättre.På så sätt kommer vi förstå och uppskatta Skaparen till denna värld. För att kunna uppskatta ljuset måste vi förstå vad ett liv utan ljus är. Då kommer vi uppskatta ljuset och längta efter det. Vi vari ljuset när vi föddes. Livet och människorna runtomkring oss fick oss att tro någonting annat. Eftersom de själva lever i förnekelse och vägrar förändra sig och rena sina tankar har de lyckats föra över dessa systematiska tänkesätt till en ny generation.

Du själv är ansvarig för ditt liv. Du själv har makten att förändra ditt tänkesätt.Vill du ha hjälp finns det hjälp.

Sanningen är:

Jag lever i en värld där det finns saker och människor och varelser som våra ögon har svårt att se. Jag lever i en värld där jag själv är ansvarig för mitt liv. Jag är en slav till den här världen och alla dess naturlagar vilket stämmer överens med vad Allah har sagt, att vi är hans slavar.Vi kan inte undkomma hans naturlagar även om vi blundar för dem. Vi måste ha luft för att andas.Vi har gravitation som gör det svårt att flyga. Vi kommer alla att födas, dö och sedan leva på nytt igen eftersom vi alla är själar som bebor den här jorden. Vi kommer alla från Allah.