tisdag 9 juni 2015

Allergier kommer när det är obalans i biokemin i kroppenEnligt en artikel som Dr Paul C. Eck har bidragit till på Analytical Reserach Labs, Inc. som du kan ta del av här beror allergier främst på en obalans i mineral- och vitaminnivå i kroppen som grundar sig i att binjurar-tallkottkörtel och nervsystemet är överaktiva eller trötta.

Stress

Grundorsaken är främst stress. Stress orsakar att binjurarna utsöndrar kortison, vilket kräver mineraler och vitaminer. Därför uppstår snart en obalans i biokemin. Kroppens immunförsvar klarar inte längre av angrepp från t ex pollen eller mat, eftersom t ex binjurarna är trötta eller underfungerande. Orsaken är att förbrukningen av mineraler och vitaminer är så pass i förhållande till hur mycket man äter.


Natrium-Kalium

Hos de med allergier ser man att de i de flesta fall har låga nivåer av natrium-kalium. Natriumnivåerna brukar hos de med allergier ligga på bottennivån, under 6% natrium och 4% kalium. Detta är ett vanligt mönster hos de med allvarlig binjuretrötthet.Stärka binjurarna - två sätt

Vi måste delvis rätta till vår kost så att vi får i oss de näringsämnen vi behöver, men vi måste också ta bort det underliggande problemet, vilket i de flesta fall är vanlig vardaglig stress.

Allergi - ett gott tecken

Allergi indikerar att kroppen fortfarande orkar ta hand om sig själv och försvara sig. Om en cancerpatient utvecklar allergier betyder det att det finns stora chanser att denne person också återhämtar sig från cancern.

Allergi - ett rop på hjälp

Om man bor i miljöförstört område med dålig luft är allergier ett rop på hjälp - kroppen vill ha friskare luft, renare luft.

Matallergier

Matallergier tjänar till att hålla oss från mat som tenderar att skapa obalans i vår kroppskemi. (Vi har överätit det under låååång tid).

I min sons fall är det mjölk och majs som triggar igång systemet, vilket betyder att jag överätit det under lång tid och på så sätt utvecklat allergi mot det. Eller så är det helt enkelt bara ohälsosamt.

Negativa tankar

En stor anledning till stress är negativa tankar, men också att man lever med negativa, kritiska, kravmänniskor. Detta måste rättas till på något sätt, genom beteendeterapi och familjeterapi eller andra sätt.

Trötta binjurar - orsak till allergier

Om binjurarna inte orkar producera tillräckligt med kortison kommer kroppen att reagera på pollen, damm, mögel, pälshår, mat och kemikalier med allergisymptom.

Grundorsaken är att binjurarna är trötta på grund av felaktig kost men också på var man bor, vilka förhållande man har. Här är det viktigt att rätta till grundorsaken, vilket i de flesta fall är någon i ens familj som inte mår bra psykiskt/mentalt/emotionellt.

Tallkottkörteln är underaktiv

Binjurarna regleras av tallkottkörteln. Binjurarna behöver inte bara natrium och kalium för att tillverka kortison utan även

Vitamin A
Vitamin C
Vitamin E
Mangan
Koppar
B5 Pantotensyra
Aminosyror

En brist på dessa eller en obalans i dessa blockerar en normal fysiologisk funktion i kroppen. Om man lever i en stressad livsmiljö ökar behovet av dessa.

Nervsystemet kan också ha kollapsat på grund av stress (negativa tankar, negativa människor)

Kopparförgiftning

Om ens binjurar inte fungerar bra är det stor risk att man utvecklar kopparförgiftning. Detta överstimulerar nervsystemet. Detta måste rättas till med ett nytt livsstilsprogram och ny diet. Lugn och ro, mentalt och känslomässigt är avgörande för att återfå balansen i biokemin i kroppen.

Normalt med histamin i kroppen

Om man bryter ner kroppen i hög takt, sk fast oxidation, släpper kroppen ut histamin. Detta beror på att kroppens muskeldepåer och proteindepåer bryts ner vilket kräver histamin. Denna ökning av histamin ökar risken för allergier.

(Kanske är det så att träning hjälper kroppen att hålla sig frisk från allergier, om det kombineras med sallader och andra aminosyrerika källor, för att ersätta den vävnad som brytits ned. Eller så behöver kroppen inte träna utan bara öka sitt intag av aminosyror.)

Kalcium-magnesium

Om kroppen bryter ner aminosyror i högt tempo kräver det högre korisolnivåer för att förhindra inflammationer.Dessa brukar ha kalcium- och magnesiumnivåer som ligger under normala nivåer, specifikt i relation till natrium-kaliumnivåerna, som ofta är lite högre är normalt.

Har man låga nivåer av koppar kan det orsaka dåliga nivåer av kalcium och magnesium i kroppen. Dessa jobbar tillsammans. Koppar hjälper också kroppens blodreservoarer tillsammans med järn. Järnet vill också ha C-vitamin för att tas upp lättare av kroppen.

Zink

Zink behövs för att lagra histamin. Brist på zink resulterar i att histaminer släpps ut i vävnaderna och dess flöden.

Vitamin C-brist vanligt

Koppar kräver vitamin C, Folat, zink och andra näringsämnen för att tallkottkörteln och binjurarna ska fungera optimalt. Överskott på koppar påverkar leverfunktionen, vilket bidrar till många matallergier.


Kopparförgiftning och hjärnallergier

Kopparförgiftning leder ofta till hjärnallergier medan brist på koppar leder till att kalciumnivåerna i kroppen minskas, vilket ökar histaminallergierna.

Blodtester

Koppar brukar inte kunna spåras i ett vanligt blodtest. Detta brukar istället ske genom hårmineralanalyser. Ofta ser man att höga kopparnivåer också ger höga kalciumniåver, medan låga kopparnivåer ger låga natrium-kaliumnivåer, vilket indikerar binjuretrötthet.

Koppar i mat

Det är vanligt att många reagerar och t o m är allergiska mot vete, majs, sojabönor, choklad och räkor. Dessa födoämnen innehåller högre kopparnivåer än andra födoämnen.

Farliga metaller ersätter viktiga mineraler

Farliga metaller som bly, kadmium m.fl kan ersätta viktiga mineraler i kroppen, vilket kan leda till allergier. Bly är känt för att ersätta kalcium i ben och skelett. Eftersom kalcium fungerar som ett lugnande medel för det centrala nervsystemet, leder blyersättningen till att nervsystemet kollapsar, då binjurarna blir överstressade, vilket resulterar i allergier.

Blynivåer i vanliga födoämnen


Kadmium ersätter zink i många enzymsystem. Zink är också en viktig och lugnande och stabiliserande mineral för nervsystemet. Zink är också viktigt för proteinsyntesen och för att binjurarna ska fungera optimalt.

Kadmiumnivåer i vanliga födoämnen


Tyvärr tester läkare alltför sällan dessa, trots att de är den näst största bidragande faktorn till miljöproblem!!

Farliga metaller vs. protein och binjurar

Farliga metaller som bly och kadmium brukar fästa sig vid proteiner. Dessa utlöses när binjurarna fungerar bättre.

Det finns fyra metoder för att avlägsna farliga metaller:


  1. Näringsmässig antagonist till den toxiska metallen
  2. Medel som binder giftiga metaller
  3. Organ som renar kroppen måste stöttas
  4. Oxideringshastigheten och energivägarna måste korrigeras
Sug efter den föda som skapar allergin

Många människor har ofta ett sug efter den föda som skapar allergierna från början. Ett visst födoämne kan innehålla en viss mineral, eller en giftig metall som kroppen redan har massor av. När kroppen renar sig, det vill säga avgiftar kroppen, vilket sker automatiskt vid fasta (redan efter 3 timmar börjar detta) kommer kroppen att utsöndra alla lagrade mineraler, inklusive de giftiga metallerna. Detta kan skapa obehag i kroppen eftersom  det sätter igång immunförsvaret. 

Allergier är alltså ingenting som är farligt och vi måste låta kroppen få visa vad den går för. Vi måste däremot rätta till våra miljö och vår kost. Både de yttre miljön och den känslomässiga och mentala miljön är viktig för att låta kroppen och sinnet ska må bra. Kosten kan också stressa kroppen och övervikt stressar kroppen.

Viktnedgång

Om man går ner i vikt kommer kroppen att frigöra en mängd mineraler och farliga metaller. Därför är inte det inte så konstigt att många med viktproblem sätter stopp för sig själv. Det är ett obehag att rena sig. Men när själva reningen är klar, då kan man börja om på nytt. 

Mjölk

Högt proteinintag från t ex mjölk sänker kalcium och magnesium. Fett minskar dock på utsöndringen av farliga metaller från kroppen och underlättar för kroppen att rena sig utan obehag. Mjölk innehåller också höga nivåer av kalcium vilket kan trigga igång en allergisk reaktion (pga obalans i kalcium-magnesium ration).

Sädesslag

Sädesslag är ofta en orsak till inflammation (snabb oxidation) eftersom fytaterna som de innehåller mycket av kräver stora nivåer av kalcium, magnesium och zink för att inte kroppen ska inflammeras. 

Frukt och socker

Frukt är bra om man har höga kopparnivåer i kroppen (vilket är varför jag alltid äter frukt tillsammans med t ex sesamfrön som är rika på koppar). Detta är bra därför att frukten gör kopparn otillgänglig. Det som är dåligt med detta är att det ökar jäst och andra svampar i kroppen och i synnerhet tarmen, vilket kan skapa allergier. 

Färgämnen, smakämnen, gifter, tillsatser

Det är vanligt att artificiella och naturliga färgämnen, smakämnen, gifter och tillsatser kan orsaka allergi i kroppen. 


Protein vs. aminosyror

Allergier kan uppstå när kroppen inte kan bryta ner protein ordentligt. Detta leder till osmälta peptider och polypeptider, vilka kan orsaka allergier. 

Brist på zink leder till läckande tarm

Har man brist på zink leder detta ofta till att tarmen börjar läcka, eftersom den krävs för att underhålla väggarna/membranen mellan tarmen och blodomloppen som suger åt sig näring och annat. 


Levern

Levern är ofta ur funktion då den inte kan rena från giftiga ämnen som finns i mat. Kopparförgiftning, låg oxidation och tungmetaller minskar leverns förmåga att rena från dessa kemiska substanser.

Pulsmetoden

Man kan testa om man tål ett visst födoämne genom att ta sig på pulsen. Om pulsen ökar med 10 slag i minuten är det med stor sannolikhet att du har allergi mot det födoämnet. 

Höga kopparniåver vs låga zinknivåer

Om man har höga kopparnivåer vs. låga zinknivåer orsakar det ofta beteendeproblem eftersom de förändrar hjärnans biokemi. 

Utbrändhet en vanlig orsak till allergier

Känslomässig utbrändhet, där man sällan får vila mentalt, är en av de största orsakerna till allergier. Utbrändhet kommer av att stress bränner sönder binjurarna som inte har tillräckliga mineralnivåer att ta av. Ta bort stressen, så försvinner allergierna i princip. Allergier är en indikation på en stressad människa.

All-four-low mineralmönster

Fyra mineraler är i princip alltid låga i kroppen vid allergier:

Kalcium
Magnesium
Natrium
Kalium

Slutsatser och förändrad livsstil

Avlägsna stress i ditt liv och ändra din livsstil
Ändra din kost så att den stöttar dina organ och dina hormoner
Undvik gifter genom att köpa organiskt/biodynamiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar