fredag 8 maj 2015

Recept på en lättlagad och smakrika tårta

Lättlagad och smakrik raw food-tårta
Jag har receptet på en lättlagad och smakrik tårta för både gourmanden och för den som söker att leva ett så roligt och välsignat liv som möjligt med glädjefyllda, äventyrliga erfarenheter och lyckoämnen. 

Idag är det fredag. Därför tar jag upp en bok som en muslim har skrivit. Den handlar om tålamod. Tålamod brukar för de flesta associeras till någonting tungt och jobbigt som man står ut med under jobbiga tider. Tålamod är inte alls så jobbigt. Tålamod är lätt. Fast det är ju klart. Det är svårt att praktisera lätta tankar ibland, det krävs tålamod, kunskap och engagemang. Men ju mer man förstår, desto lättare blir det att tänka lätta tankar. 

Min fredagsbönsföreläsning gör jag med med Imam Ibn Qayyem Al-Guziyahs tankar som grund och Novisen Pernilla Simonsson Khammars egna tolkningar av den:

Jag läser boken av Imam Ibn Qayyem Al-Guziyah och jag har tagit två meningar från den boken och tolkat den utifrån den förståelse jag har utav dem. Boken heter 'Uddattus Sâbirîn wa Dhakhîratu Ash-Shâkirîn (Supply of the Patient and Repertoire of the Thankful) Jag har tagit två meningar från sidan 

Lätta och glada tankar = tålamod

För mig definierar jag tålamod som ett tillstånd då man söker efter tankar som gör en avslappnad och glad – om det är tankar på paradiset eller tankar om att allt ordnar sig till slut eller tankar på en film som gör en glad det är nyansskillnader... bara det är ett inre tillstånd av att allt som sker är bra, det är bara det att man inte förstår det än, och ett inre tillstånd att Allahs lagar utförs hela tiden, och att allt sker enligt Allahs vilja och naturlagar och en påminnelse om att det spelar ingen roll var vi är när vi dör, bara vi är nöjda med Allah, sann och ren lycka, sann och ren nöjdhet – en känsla av lättnad, en känsla av att allt är lätt och att allt är ska det ska. En känsla av att vi inte behöver göra någonting för det är Allah som gör allting.

Det är Allah som ser till att jorden snurrar kring sin egen axel, att solen är där den där. Vi behöver inte göra någonting för att gravitationen ska fungera eller för att jorden och bergen ska vara kvar. Vi behöver inte rena jorden, för Allah gör det med vibrationer, så kallade jordbävningar.

Vi kan dock rena jorden och vattnet i form av bön (Läs mer om Masaru Emoto) och rena vårt hem och vår kropp och bara äta det som Allah har påbjudit och se till att fasta, för det renar oss (läker våra kroppar) och så vidare.

Tålamod = ett inre tillstånd av lätthet och julstämningskänslor

Min definition av tålamod är alltså ett inre tillstånd att allt som sker är enligt Allahs vilja och beslut, oavsett om det är haram eller halal det som pågår, eftersom även det som är förbjudet och haram visar för en själv och andra vad man vill ha och vad man inte vill ha och resultatet av det som blir när man gör det som är förbjudet, så att man själv eller andra ser vad som väntar en om man gör det som är haram/förbjudet.

Om man t ex röker cigaretter och mår bra av det ser andra till slut att många får cancer vilket får dem att avstå att röka, medan den som röker kan ångra sig och sluta röka och kommer då att börja gå åt andra hållet. Den som röker har gjort fel (begått en synd) och vet nu hur det känns att begå denna synd och har nu vilja och motivationen att göra rätt (halal) och blir då också automatiskt friskare och friskare.

Tålamod = kunskap om Allah naturlagar

Tålamod är alltså en inre visshet om att allting är naturliga lagar, och att Allah berättar om lagarna och hur de fungerar. Om man gör någonting som är haram/förbjudet så är det inte för att vara elak utan det är en naturlag som säger att någonting destruktivt/förstörande kommer att ske nu eller i framtiden för en själv eller för någon annan.

Om man gör någonting som är halal/påbjudet så är det inte för att vara snäll, utan det är en naturlag som säger att någonting bra och uppbyggande och läkande kommer att ske nu eller i framtiden för en själv eller för någon annan.

Tålamod = bönen är ett tillstånd av khushua, dvs ett tillstånd av lätthet och fokus

Bönen är ett tillstånd som vi när vi fokuserar skapar vår egen verklighet. Allah har sagt att om vi ber så kommer vi att få. Det är i bönen det magiska händer. Det är i bönen som när vi fokuserar på det lätta och det glädjefyllda kommer att känna otrolig tacksamhet och otroligt lugn. Ju mer vi fokuserar på lätthet i bönen, desto lättare kommer Allah att göra det för oss. För Allah svarar på alla böner. 

Den mäktigaste formen av tålamod är bönen. Det är dock viktigt att man försöker att få khushua, dvs ett inre tillstånd av lycka och välmående, ett inre tillstånd av lätthet och glädje. Man kan antingen fokusera på paradiset som man inte känner till så väl, eller på någonting av mindre värde som hur lätt någonting kändes och sedan hålla fast vid den tanken. Den tanken kommer sedan att generera ännu fler tankar om andra saker som kändes lätt. Lätta tankar är sanna tankar och vi vill ju veta sanningen. Sanningen är lätt. Sanningen känns lätt.


En flaska kolsyrad dryck

Men om vi har en flaska kolsyrad dryck här utanför och ett par kronor, är det då halal att dricka det? Nej, men om du dricker den och sedan mår bra betyder det att någonting är rätt (du behövde vattnet och du behövde mineraler och kolsyra. Du behövde också sockret till din hjärna). Däremot finns det bättre alternativ. Det finns alltid bättre alternativ. Det finns alltid bättre alternativ. Du kan därför börja välja. Valet är din frihet. Du har valfrihet att dricka den eller inte dricka den. I det korta spannet gör kolsyran ingen större skillnad, men i det långa loppet kommer man att lära sig av det.

En flugsvamp

Även om man råkar ta en flugsvamp i skogen kommer man att lära sig hur Allahs lagar fungerar. Man skulle inte ha ätit den. Vi ska inte vara rädda för Allahs lagar. Vi ska lära oss dem så att vi kan utnyttja dem till max. Det gäller både bönen och fastan. Det gäller shariahlagar och klädsel. Vi ska lära oss det.

Tålamod passar de lata

För de lata som inte vill lära sig den hårda vägen, den långa vägen, ibland en period på flera hundra sekler innan man får sin lärdom, så finns Koranen, så finns hadither

Det är obligatoriskt att ha tålamod vid tider av olycka. Eftersom tålamod är en fromhetsakt som man måste ha.

Påminnelse om att tänka glada tankar = Koranen

Man bör upprepa samma påminnelse om tålamod till alla människor som inte är lyckliga och som inte tänker glada tankar och som inte mår bra ända tills ens egen död, ända tills andra människor återvänder till Allah, dvs dör och i synnerhet när denne person glömmer av att ha roligt i den situation han eller hon har just då, oavsett om det är ”fattigdom” eller fysiska skador eller ”förlust” av någonting. En förlust behöver inte vara någonting skadligt, det kan vara någonting bra. 

Förluster är någonting gott eftersom vi förstår Allahs naturlagar

En förlust av cancersvulst är bra, då cancern försvinner och man blir frisk. Cancer kommer ju av felaktiga omgivning och felaktig kost, samt för lite fasta och för lite bön och tro (dvs fel tänkesätt). Om man då förlorar t ex pengar kanske man inte längre kan köpa godis och coca cola och cancern i magen kommer att försvinna. Personen som man fick pengarna av kanske återvända till Allah (dvs dog) och kunde inte försörja dig längre så att du inte kunde köpa allt det dåliga och därmed slapp få cancer. Så man bör upprea samma påminnelse tills en person som lider återvänder till Allah.

Man bör upprepa samma påminnelse tills en person som lider återvänder till Allah.

För de lata och de som vill leva sitt liv så lätt och glädjefyllt som möjligt finns Koranen och Allahs ord samt Profetens leverne och hans ord. Det blir som ett recept på hur man enkelt bakar en lyckad och smakrik tårta.

Den som tänker lätta och glädjefyllda tankar är nära Allah... Och vem vill inte vara nära Allah?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar