tisdag 7 april 2015

Pengar och tro på Allah


Genom min research de senaste 15 åren har jag kommit fram till att shahadat alltså en muslims tro och hur han eller hon tänker, hur viktig bönen är (har jag förstått ordentligt genom att också studera förutom Koranen, Abraham Hicks youtubevideor, Masaru Emoto) och att den är grunden till ens liv och hur det formar sig (The law of attraction), samt hur viktig fastan är (den läker alla sjukdomar och renar kroppen på alla sätt och vis) och hur viktigt det är att äta ren mat (så otillagad och Raw som möjligt) så har jag kommit till den fjärde pelaren,

Den fjärde pelaren är den som handlar om zakah, alltså skatt och pengar och jag lägger också till saddaqa och skulder. The Law of Attraction samt Koranen och hadither formar mitt tänkesätt kring pengar, men jag har hittills haft svårt att få The law of attraction och Allahs böner som finns att hämta i hadither och Koranen att "fungera". Jag måste alltså på ett grundläggande och metodiskt sätt börja studera detta fenomen, eftersom en rik muslim är bättre än en fattig muslim (i och med allt gott han eller hon kan göra med pengar och välstånd).

1. Jag har studerat hur omgivningen påverkar tankar och beteende liksom hur ens tankar och beteenden påverkar omgivningen (t ex ens hus och ens familj. Jag har skrivit om det här tidigare).
2. Jag vill skaffa ett minimalistiskt hus som är lätt att städa och göra rent, för Allah älskar människor som har ett rent hus. Allah har sagt att vi ska skaffa en plats för att be i huset och hålla det rent.
3. Jag vill rena min kropp och min själ genom den mat jag äter (och väljer helst Raw food) samt att göra dhikr med Allahs 99 namn och be nattbön så ofta jag kan.
4. Jag vill lära mig hur man får bort skulderna, men måste göra doua för att få hjälp och jag ska börja med den här doaun:

"It is reported that the Prophet peace be upon him said to Mu'adh, "would you like me to teach you an invocation with which you can supplicate (Allah)?

If you are to settle a debt that is huge as the mountain of Sabir, Allah will help you pay it off. So invoke Allah, Mu'adh and say, "O Allah, Owner of Sovereignty! You give sovereignty to whom You like and You take sovereignty away from whom You choose. You honor whom You like and You humble whom You will. In Your grip is good. Indeed, You are over all things powerful, You cause the day to enter the night; And You bring the living out of the dead, and You bring the dead out of the living. And You give provision to whom You will without account. You are the Rahman (the all-merciful) of this world and the Hereafter. You give whom You like and deprive whom You like. Bestow upon me a mercy that makes me dispense with the mercy of anyone other than You."

(Narrated by at-Tabarani)

Källa: 55 Commandements of the Prophet's. Prepared by Sheikh Hamzah Muhammad Salih'Aggag. Translated by Muhammad Ibrahim Ghazy. Dar Al-Manarah, Egypt.

(Måste komma ihåg att köpa guld, eftersom pengar och bankkonton inte är värda någonting, samt att investera i land, mark, skog och jord, då det är detta som har egentligt värde)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar