fredag 20 mars 2015

Feng Shui och ditt inre


Feng Shui är läran om vind och vatten, eller snarare om hur energi flödar. Om energin flödar bra lever man ett hälsosamt liv känslomässigt, mentalt och fysiskt. Om den är stagnerad blir det problem. Det kommer inte bara påverka dig fysiskt utan även tankemässigt.

En varning.

Om man som jag river ut allting för att göra i ordning och skaffa sig ett minimalistiskt liv, kommer det att ställa till mycket inre oreda med medan det reds ut. Problemet är att man tömmer inte bara sitt hus och sitt hem, man tömmer även sitt sinne och då måste man ta tag i problem och inre tankar som man inte tagit tag i innan och försökt att lösa. Det kommer att driva ut monstret i dig och de som är nära dig och familjebråk är en normal konsekvens av den här oredan. Så fort man börjar ta tag i själva röran kommer också relationerna att bli bättre, man kommer att börja hitta problemen och vad som man tryckt undan i sin mentala oreda.

Det värsta man kan göra är att om man hela tiden distraherar sig med tankar om alla måsten och sedan släpper taget om alla dessa tankar genom att helt isolera dig, då blir det för mycket att reda ut och tankarna kommer att ta järngrepp om dig. Ta alltså inte allting på en gång, varken mentalt eller i ditt hus. Gör lite i taget.

Så fort jag började städa upp började lugnet återställa sig.

Röra i huset är det värsta man kan ha för hela sitt liv, mentalt, fysiskt, känslomässigt, men när man väl städat undan allting så återfår man en större klarhet och skönare liv.

Men nu fokuserar jag på fred, As-salam, och att göra dhikr med as-salam - trots att oredan är kvar, trots att barnen gråter, för då slappnar min kropp av och jag klarar mer.

Och snart blir mitt hus också as-salam, fredens boning.

Inchallah.