söndag 4 januari 2015

Vi ska inte följa våra passioner!!Som muslim får vi lära oss att inte följa våra passioner, dvs inte våra egna viljor och önskningar. Detta har sina fördelar.

Jag har även lyssnat på Abraham Hicks som menar att känslorna är en indikator på hur nära Allah man är. Hon använder dock inte namnet Allah utan säger the source to everything, eftersom ordet Allah eller Gud har fått sådan negativ klang.

I islam ska vi rena oss. Detta måste vi göra för att förstå Allahs storhet. Vi kan förstå den på många olika sätt. För att komma nära Allah måste vi följa islam, dvs underkasta oss Allahs vilja. Detta innebär att vi inte följer vad vi själva vill utan blir som robotar, i viss mån. Utan att tänka tvättar vi oss rituellt så vi blir rena, vi byter ut felaktiga tankegångar och stålsätter oss varje gång någonting irriterar oss och kämpar med vårt uppförande och struntar i våra känslor.

Sedan kan vi komma dit genom att ha studerat vetenskap först och förstått att det är den bästa vägen, eller så gör man det direkt utan omvägar och litar sedan på att det är den bästa vägen och därefter studerar man. Ibland förstår inte ens muslimer vilken gåva de har fått, eftersom de följer islam och inte har kunskap om hur det är att inte följa islam. De har de bra och kan inte sätta sig in i hur andra har det.

Precis som min son som är bortskämd med allting, han förstår verkligen inte hur det är att inte ha mat på bordet, att arbeta, att ha ett mål i livet. Curlingförälder tror jag det heter.

Men hur är det då med våra känslor? Om vi inte ska följa våra känslor, varför har vi dem då?

De flesta i livet strävar efter att känna sig lyckliga. I Islam har vi i princip svaret - genom att följa islam, göra som Allah har sagt så vi har rena tankar, vilket gör att vi beter oss exemplariskt, vilket gör att samhället förändras och ledare och fiender och vänner. Det börjar med en själv och ens tankar.

Det är detta som kallas för att inte följa sina passioner. Men problemet kvarstår. Medan man strävar efter att nå detta kommer man såklart att känna en hel del. Annars vore det konstigt. Många känner sorg, en del känner tillfredsställelse, en del väntar med tålamod på någonting annorlunda. En del är arga en del är glada. Men hur många är lyckliga? Vad är egentligen lycka?

Jag hade inte här tänkt att gå igenom lycka utan snarare bara fundera över känslor och hormoner.

Varför har vi känslor om vi inte får lov att följa dem?

Psykologer menar att vi behövde känslor för att kunna reagera på stimuli och därmed försäkra vår överlevnad. Är det så enkelt?

Nej, så klart inte. det finns många system i naturen som överlever utan känslor.
Liksom djur kan människor känna glädje och fruktan. Vi har också förmågan att tänka på vårt historiska och framtida jag. Och därmed förändra våra livsmönster. Vi har både förnuft och känsla.

Det viktigaste med känslor är nog ändå enligt psykologerna att vi använder dem för att bygga våra samhällen och våra förhållanden. Psychology Today ger en bättre inblick i detta.

Vad händer när vi blir ledsna? Jag blir ledsen när jag fryser om ben och kropp.

Motsatsen till hormoner som gör oss ledsna skulle kunna tänkas vara detta:

Serotonin låter oss sova bra på natten.
Noradrenalin ger oss energi.
Dopamin ger oss känsla av lust och minskar på smärta.

Intressant läsning finns att hitta på google om sömn. Om man inte utsätter sig för dagsljus och mörker enligt jordens rytm utan istället för datorljus och annan artificiell ljuskälla dygnet runt så kommer man att få en dygnsrytm som vara 25 timmar istället för 24. Det tar tre veckor för kroppen att iordningsställa sig igen.

Nu förstår jag också varför jag känner mig så trött hela tiden. eftersom min tyroid/sköldkörtel inte fungerar som den ska gör den min kroppstemperatur för låg (35.5) vilket gör att jag inte kan somna. När den väl reser sig på kvällen till 36 börjar jag känna mig aktiv och därför vill jag inte lägga mig, vilket driver en ond cirkel för mig. Undrar hur jag ska bryta mig ur den.

En normal person har dock lägre kroppstemperatur på kvällen, då den förbereder sig för att gå och lägga sig. Samtidigt minskar kortisolet hos denna person i normala fall och man blir trött. Man slutar att kämpa och lägger sig för att vila. Kortisolcykeln måste vara regelbunden för att fungera optimalt precis som tallkottkörtelcykeln. Det är binjurarna som är ansvariga för kortisolet.

Första tecknet är alltså dålig sömn. Serotoninet är den som är störd.

Noradrenalinbrist till hjärnan är andra tecknet. Det gör en trött och apatisk. Adrenalin och noradrenalin beror på binjurarna.

Morfin, heroin och endorfin har samma effekt: De ökar lust och glädje och minskar på smärta.
Om man känner mycket smärta beror det på att kroppen har brist på endorfiner och dopamin.

SEROTONIN

Serotoninhöjare är gemenskap, samhörighet och trygghet. Dessa höjer serotoninnivån och motverkar depressioner.

NORADRENALIN

Noradrenalin (och dopamin) bildas av ett enzym (aminosyra) med namnet tyrosin. Även fenylalanin (kakao) behövs för produktionen av noradrenalin och dopamin.

DOPAMIN

När man äter godis och läsk frigörs dopamin och endorfiner. När man känner sig mätt ökar serotoninet eftersom man mår bra.

Allah har inte sagt att vi inte ska känna. Allah vill att vi ska må bra. Därför har han sagt till oss vad vi ska göra så att vi gör det. Vi ska vara sociala, vänliga, gå på fredagbön och träffa andra. Vi ska besöka sjuka och hälsa på och le mot varandra. Vi ska skapa trygghet genom giftermål och respektfullhet. Ändå känner sig många inte nöjda och glada trots att de har den sociala gemenskapen, samhörigheten och tryggheten. Men det är då det gäller att fundera ett slag så som Allah har beordrat oss och tänka på om man faktiskt inte har det ganska bra i alla fall och inte följa sina passioner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar