lördag 24 januari 2015

Inspiration inför skrivande - Inledande inspirationsfigur är Betty Shine

Om många människor ombeds att länka sig samman (t ex i bön) projiceras alla deras tankevågor mot denna person. Denna person får ta emot en kollektivt koncentrerad energi. //Betty Shine

"Det borde ge alla författare stor tillfredsställelse att veta att deras energier finns i vartenda ord de skriver. Det spelar ingen roll hur många gånger en bok trycks om, intrycket kommer alltid att finnas i bokens eterkropp. Det spelar ingen roll vad det är för handling, det kommer att vara författarens personlighet som fångas upp av den som handskas med boken." //Betty Shine Ur De döda tingens hemligheter

Energier, nur och materia

Alla föremål och byggnader har en historia att berätta. Inne i materialet och i strukturen finns energier som format bilder och vibrationer. De här hemligheternas uppfattas av alla som är känsliga nog att förnimma dem och det krävs väldigt lite för att man ska kunna göra det.

Energi kan tränga igenom materia. Föremål tar in vibrationer från t ex tankar från människor och suger även åt sig deras visioner (tankar). Ju starkare tankekraft desto starkare vibrationer.

Många människor har förmågan att se energier som omger oss. Vi kan själva se energier när vi ser norrsken. Det är jordens magnetosfär som skimrar i olika färger. Jag själv har svårt att se energierna runtomkring oss men jag har en teoretisk idé om det som stöds av islam. I islam kallas detta för nur, som betyder ljus. Ljus är vågor och ljusvågor är energi. Mat är också energi. Allting byggs upp av ljus, men alla vågor har olika frekvenser. Ljus har den högsta farten. Ljud har en lägre fart. Mikrovågor är små korta vågor. Radiovågor är större. Vi kan se vågorna när vi tittar på haven. De består också av vågor. Rent matematiskt behöver vi läsa Matematik C-E på gymnasiet för att förstå grunden för hur man beräknar dessa vågor, vilket i sig är rent fascinerande.

Jag har länge velat skriva om vetenskapens upptäckter vs. Koranens teori. Vi får väl se när det sker.

Sinnet har många nivåer och själen en av dessa. På själens nivå har det oändlig energi. All energi har olika nivåer. Materialistiska tankar använder den tätare tankekraften som är närmast den fysiska kroppen. Allteftersom dina tankar blir allt mindre självcentrerade och mer osjälviska, kommer kärleken (Allah) in i ditt liv och de finare och inte så uppenbara delarna av tankekraften utecklas.

Det är här Allahs 99 namn kommer in. Ju mer vi rituellt utför islams alla delar och i detta ingår att reflektera över Allahs namn och lära sig dem utantill, kommer vi att förstå vem Allah är och hur han verkar. Allah är bland annat As-salam, fred, men verkar genom människor och sin skapelse. Och Allahu alem.

Om Allahs 99 namn vill jag skriva om en gång inchallah. Be för mig att jag ska klara det.

Själen syns inte. Den är i kontakt med nivåer som är okända för de flesta människor. Men vi består också förutom denna själ (nafs) av en ruh (som kommer från Allah).

Allah är Al-Alim, den som äger störst kunskap. Tar vi också närmar oss honom genom att skaffa kunskap så kommer du så småningom att röra vid själens nivå. En av dessa gåvor är "att veta". Allahs 99 namn är alla gåvor till oss. '

Allt detta är energi, nur.

Genom dessa vågor, energier, kommer du att tona in på dessa nivåer, dessa vågor. Du kommer att förbindas med andra människor som är på samma våglängd. Allt eftersom man utvecklas kommer man automatiskt att få kunskap. Alla dessa nivåer är betydligt mer intressanta än något på den fysiska nivån.

Bön är en kraftfull form av energi. Man kan ibland känna den genom att det pirrar i hela kroppen. Det är en sorts energi. Om man riktar sina tankar mot Allah kommer man få den kraftfullaste energin. Energier går i spiralformer. PRecis som DNA, som atomer, planeter och människorna som de som gör vallfärden, så går de runt i spiraler. Man kan även se dessa i naturen, i tallkottar och snäckskal och tornados. Hela universum går som i en spiral, motsatt klockvis.

Apropå klockan. I väst har man anammat allt som går emot islam. Man äter med vänster hand, klockan går motsatt riktning till naturliga spiraler, man läser och skriver från vänster till höger. Allt detta är shaytans verk. Shaytan älskar att göra allting tvärtemot och har påverkat människorna att göra som honom, omedvetet och få de att tro att de är bättre vägledda och civiliserade än andra. Vilken magi.

Döden är bara en transition från detta liv till nästa. Samtidigt är själen redan där hela tiden i nästa livet. Vi rör vi det när vi drömmer. Då lämnar själen våra kroppar och förenas med andra energier. Det kan vara andra människors själar och det kan vara änglar och människor som dött och andra varelser som jinn eller människor som bor i paradiset. Drömmen är en indikation på var du är rent andligt i det här livet. En dröm kan tolkas symboliskt, utifrån känslor och men också rent bokstavligt.

Hoppas jag får tillfälle att prata mer om drömmar.

Jag vill skriva mer om vibrationer för de är avgörande för vårt välbefinnande. Allting är energier och vibrationer. Inchalah. Be för mig.

Vem är Allah? Det är en mycket intressant fråga. Islam har all kunskap och allt är sant. Allting har en absolut sanning.

Allting har också en del av skapelsen och en funktion. Vad som först uppfattas som någonting skadligt är egentligen helt naturligt och en del av den föränderliga processen som kallas för liv. Om det inte fanns skulle livet vara stagnerat. Vi mäter tid med denna process. Tid är också ett väldigt intressant fenomen och begrepp. Allah är tid. Varje människas fysiska tid på jorden är kort, relativt sett. Samtidigt så upplever många att man har hur mycket tid som helst. De som har det roligt uppfattar det som att tiden går fortare och de som har tråkigt att tiden går långsammare. Tid är alltså både absolut och relativt från många olika aspekter.

Vi kan välja att se hur allting hänger ihop, hur livets alla processer och flöden fungerar, eller så kan vi välja att försöka blunda för det. Vissa behöver inte blunda. De ser helt enkelt inte sammanhangen.

Vad har miljön och jordbävningar och bön för gemensam nämnare? Jo, energier. När vi förstör miljön ändrar vi dess balans och Allah ser hela tiden till att återställa en obalans och detta görs genom att rena det. Allah renar med energier. VAd är energier? Jo vibrationer. Vad är vibrationer? Jo vågor. För att rena jordens och återskapa dess balans har Allah skapat jordbävningar som renar och återställer.

Masuru Emoto har studerat detta. Förhoppningsvis ska jag få tillfälle att prata mer om honom och hans forskning.

Fysiker studerar egentligen tät materia, och därför får deras utfall ofta samma resultat, då de inte förändras så snabbt. De som studerar andra energier än tät materia har svårare att bli accepterade inom vetenskapens kretsar, då resultatet sviktar och flukturerar mycket mera än de grundläggande studierna (som är den banalaste).

Kom ihåg att energi dras mot sin like. När du tittar på en tom duk eller en vit vägg är du avlappnad och din tankekraft utvidgas och länkas sammans med liknande. Dina tankar kommer att prägla den väggen du tittar på, eller ett föremål du tittar på. Även om du ändrar energimönstret när u väl applicerar färger. Dina tankar och dina känslor kommer alltid att finnas kvar. Därför är det så viktigt att undvika symboler och ting som shaytan haft att göra med. Tavlor, symboler och annat.

Alla tankar vi har riktas utåt och länkas samman med liknande tankar, men till slut återvänder de kollektiva tankarna till ursprungspersonen. Det är trevligare om det är kärlek, medkänsla och osjälviskhet som kommer tillbaka än hat, avundsjuk och girighet. Ibland kan det ta tjugo år mellan dessa tillfällen. Våra tankar attraherar likar och återvänder till oss och därför måste vi tänka positiva tankar så att vi inte attraherar människor och jinn som påverkar oss negativt.

Alla tankar återvänder, men inte till alla på samma gång. Vanligtvis återvänder negativa tankar när vi är på vår lägsta nivå, när inverkan på vårt psyke blir större och lektionen tuffare.

Universell lag är ordning. Allt måste vara i ordning, och vi människor är mindre än ett dammkorn i den ordningen. Universella frågor behandlas som en helhet (även om den kan behandlas individuellt) och om det är något som stör det mönstret tas det om hand.

Om man ska vara lycklig kan man aldrig låta barnet inom sig försvinna. Ett barn är oskyldigt och har förtroende, samt låter saker och ting hända. De har ingen kritisk förmåga i början och de negativa tankar som stänger sinnet existerar inte.

Barnet gråter efter den skönhet (Allah) och stillhet (Allah) som det har förlorat genom att välja att komma till den här vulgära materialistiska världen, och det fäller tårar för de olyckliga människor som tillbringar livet med att försöka slå sönder deras längtan efter detta genom att tvinga på andra deras "verklighet".

Verklighet?

Den värld som barnet har lämnat är verklig. Den här planeten och universum är drömtillståndet, mardrömmen man inte kan fly undan innan det är dags att vakna.

Allteftersom barnet växer måste det lära sig att överleva - på det mänskliga sättet; deras instinktiva kunskap om överlevnad är undanträngd.

Det finns inget som är så spontant som barnskratt. Många vuxna har glömt hur man gör när man skrattar.

Barn tror på det osynliga omkring oss, vissa kan till och med se de när de blir äldre med, inte bara när de är spädbarn. De som förlorar denna kunskap blir bittra. Deras magi har ryckts undan från dem. De slutar tro på sanningen och på sig själva och tappar tillförsikten.

De vet vad de kan uppnå. Vi måste helt enkelt veta, utan tvekan, att den är där. Barns fantasi berättar sanningen i symbolform.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar