fredag 5 december 2014

Vi ska tänka på Allah när vi äter Raw foodDyrka Allah. Associera inte med Allah.

Att dyrka Allah betyder att man respekterar och beundrar det Allah har gjort och det Han är. För att verkligen respektera och beundra Allah med hjärta och hjärna, precis som folk respekterar vetenskapsmän eller Hollywoodstjärnor eftersom det tycker att de är smartare, vackrare, duktigare, måste vi lära känna Allah.

Allah har själv sagt i Koranen att vi bara kan lära känna Allah och respektera och beundra Honom om vi gör det som Allah har sagt att vi ska göra. Det vill säga, äta ren mat som är nyttig och hälsosam, tänka gott, behandla människor väl, studera, forska och titta på hela universum och sedan säga, subhanallah, vem har skapat allt det här? Det finns bara en som har skapat naturen och dess mirakler, universum och dess stjärnor.

Om vi sedan jämför det som Den som skapat med det vi har skapat, kan vi göra någonting liknande?

Nej, vi kan bara ta det som skapats och använda oss av det på olika sätt. Vi bygger hus med hjälp av det, broar, skriver böcker med hjälp av hjärnan. Vi försöker att återskapa hjärnan i form av datorer och åka snabbare med hjälp av bilar. Men allt det här är bara omstruktureringar av det som Allah redan har skapat.

När vi förstår vad Allah menar med att rena oss, exempelvis när vi fastar (som läker, helar och gör oss friska) så förstår vi att allt som Allah har uppenbarat för oss är sant, rent och bra för oss som individer och som samhällen.

Varför skulle man inte vilja rena sig?

Vi får inte tvinga folk att dyrka Allah. Vi får inte tvinga folk att rena sig, duscha, fasta och bli friska, fräscha, snygga människor, som studerar, forskar och arbetar tillsammans för att bygga ett vänligt och respektfull samhälle, men varför skulle ingen vilja det?

Allah har sagt: Det finns inget tvång i religionen.

Vi ska alltså låta alla som inte vill duscha låta dem vara i fred.Vi ska låta alla som inte vill bli friska vara i fred. Vi kan inte tvinga dem.

Därför ska inte lagen tvinga människorna att ta vaccinationer eller dylikt eftersom det är upp till var och en att bestämma över sig själv och sin hälsa.

När vi dyrkar Allah kommer vi att bli friska till kropp och själ. Om vi följer hans ord. Om vi förstår vem Allah är och vad han skapat och allt annat som vi kan tänka kommer vår respekt och beundran öka enormt.

Därför vill jag äta ren mat, eftersom Allah har sagt i Koranen att det är bra.

Ren mat är t ex fikon och oliver (observera Allah säger inte olivolja). Ren mat är dadlar. Frukt. Raw food.

Vi ska inte tacka Raw food. Då associerar vi med Allah. Vi ska inte beundra skapelsen. Vi ska beundra den som skapade Raw food.

Vi ska inte tacka Raw food - vi ska inte beundra skapelsen eftersom vi då associerar med Allah på samma sätt som kristna associerar Jesus med Allah. Vi ska inte säga att Jesus var Raw foods skapare. Vi ska inte säga att Jesus var den som skapade allt på jorden.

Vi ska inte tänka på Jesus när vi tänker på naturen. Vi ska tänka på Allah, eftersom det var han som skapade allt.

Och Allah vet bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar