måndag 1 december 2014

Vatten och fruktfastan gör mig frusen samtidigt som den renar/läker/healar mig.

Idag när jag bara dricker vatten och juicer och äter frukt känner jag starkt av fastans effekter. Där jag har ont är också där kroppen jobbar för att rena, läka och heala som bäst.

Magsäcken renas

Idag är det främst magsäcken.
Jag känner också av illamående, vilket är ett tecken på att levern renas.
Jag har också ont i ögonen (jag har nedsatt synförmåga) vilket är ett tecken på att ögonen renas, läks och healas.

Frusenhet

Jag känner också mig frusen, vilket är ett tecken på att min tyroid kämpar med kroppens värmereglage. (Uppdatering 8 december 2014: Jag förstår att jag har hypotyroid. Läs mitt inlägg här.)


MAGSÄCKEN

Magsäckens uppgift är att blanda, sönderdela och desinficera bolus (främmande föremål t ex alltför stor matbit) som fastnar i pharynx/svalget eller i esophagus/matstrupen. Kan man inte ta bort föremålet direkt kan kvävning till döds inträffa (kallas för bolusdöd).

Detta görs av bland annat den sura magsaften.

Denna består av saltsyra som produceras av parietalcellerna i fundus.

Parietalcellerna

Parietalceller är en typ av epitelcell.

Epitel är en typ av vävnad som täcker kroppens ytor. Den agerar om barriär mot omgivningen, skydd för underliggande vävnadstyper, sekretion av substanser, absorption av substanser och finns i alla organ. I blodkärlen kallas epitelcellerna för endotelceller och utgör väggen mot lumen (dvs den inre diametern på en saml rörgång, t ex kanyl, fistel eller tarm).

I huden byggs epidermis upp av skivepitel.
Det enkla skivepitelet i lungsäckarna, hjärtsäcken och bukhålan kallas mesotel.
Även kroppens körtlar byggs upp av epitelceller.

Dessa Epitelceller har stor regenerativ kapacitet, dvs de har förmågan att genomgån ett stort antal mitoser innan de blir terminalt differentierade, vilket betyder att en cell i en organism har förlorat sin förmåga att genomgå mitos (ex är nervceller, muskelceller och hepatocyter). Den bakomliggande mekanismen som förhindrar cellen från att genomgå ytterligare mitoser kan variera. En sådan förklaring kan vara det nyhetsväckande telomerhypotesen (då kromoser blir kortare och kortare tills de inte kan sönderdelas mer).

Cancer och epitelceller

Celler med stor förmåga till celldelningar har en lägre tröskel att utvecklas till cancerceller. Så är även fallet med epitelceller. Det är mycket vanligt att tumörer utgår från defekta epitelceller. En elakartad tumör som utgår från epitelceller kallas för carcinom.

Epitelcellers uppbyggnad

Det verkar ju onekligen så att magsäcken håller på att läkas. Kanske är det epitelcellerna som läks just nu.

Epitelcellerna är polära (har en apikal och en basal del). Det mest basala lagret vilar på ett basalmembran uppbyggt av kollagen IV och laminin.

Epitelet är mekaniskt tåligt och dess celler är ihopkopplade med täta fogar m.m.

De kan ha ytspecialiseringar som mikrovilli, stereocilier och kinocilier.

Mikrovilli är känt för de med glutenintolerans, då det är dessa som är förstörda, vilket får som följd att man inte kan ta upp näringen från tarmen som man ska, vilket gör att glutenintoleranta går ner i vikt.

Kollagen

Det finns flera olika typer av kollagen (numrerade med romerska siffror).

Kollagen I förekommer huvudsakligen i ben. Kollagen II förekommer huvudsakligen i hyalint och elastiskt brosk. Kollagen III förekommer huvudsakligen i retikulär vävnad som lymfnoder och mjälte. Kollagen IV återfinns i basalmembran.

Kollagen är ett protein som består av aminosyror varav följande förekommer ofta: Prolin, glycin, glutaminsyra, alanin och arginin.

Var dessa finns i föda är en gåta just nu men jag gissar främst på sallader.

Mer att läsa om Laminin finns på engelska. Den är viktig i cancerforskningen.

Magsäcken och paritealcellernas funktion

Parietalcellerna är en typ av epitelcell i magsäckens slemhinna som har ett antal funktioner.

Den utsöndrar saltsyra vilket sänker magsaftens pH <5 och aktiverar de nedbrytande enzym (pepsin) som spjälkar intagt protein så det kan upptas i blodet.
Den utsöndrar proteinet intrinsic factor som agerar transport- och bärarprotein åt vitamin b12.

Parietalcellerna finns utspridda mellan magslemhinnekörtlarnas hals och botten. Den har den unika förmåga att utsöndra saltsyra och upptar cirka 15% av slemhinnans voly. Det finns omkring 1000 miljoner parietalceller i människans mage.

Vid stimulering utsöndrar de normalt cirka 20 mEgv saltsyra per timme; denna syra beräknas ha ett pH på 0,8 då den lämnar cellerna.

(Kan det vara så att när man äter mat så höjs också pH-värdet i magsäcken, vilket gör att den fungerar sämre? Jag tror så. Fastan betyder att magsäcken nu kan utsöndra 0,8 pH utan att den blir störd och på så sätt återställa balansen i magsäcken. Heureka!!)

Vätejoner, pH och energi

Sekretionen av saltsyra innebär att vätejoner koncentreras ca 3 miljoner gånger: från pH 7,4 i blodet till 0,8 i parietalcellernas sekret. Är inte Allah mäktig - vilket mirakel. Precis som ormen inte kan förgifta sig själv med giftet i dess tunga.

Denna process är energikrävande. Det avspeglas i parietalcellernas struktur: mitokondrierna (som skapar energi inut cellerna, i form av adenosintrifosfat, ATP) och dessa utgör ca 35% av cellens volym.

Kalium (frukt) viktigt för saltsyran

Saltsyran produceras genom att vätejoner  lämnar cytoplasman samtidigt som kaliumjoner tas upp. Platsen för detta utbyte av joner är den del av cellmembranen som vetter mot sekretkanalerna samt mot körtelns utförsgång. (Puh!).

I denna membran finns enzym (H+, K+, ATPas (syrapumpen)) som ansvarar för utbytet och för att energi tillförs.

Frukt och vatten är alltså oerhört viktigt för syraproduktionen. Läs mer om kalium här.

Parietalcellerna kan stimuleras av hormonet gastrin (som vi utsöndrar under fasta), av acetylkolin från nerver och av histamin. Vad detta innebär är jag osäker på.

En liten del av parietalcellerna uppvisar 2 cellkärnor. Dessa celler är dubbelt så stora som parietalceller med endast en cellkärna.

Magsyra och halsbränna

Hos människor med besvär av magsyra minskar man tyvärr på produktionen av syra, genom att hämma syrapumpen. Detta får till följd katastrofala konsekvenser.

Istället för att titta på hur magsäcken "läcker" ut syran och hur dess pH förändras av allt för mycket och stora intag och alltför ofta, så hämmar man dess funktion, vilket får till följd att det blir ännu värre problem. Kroppen får inte sönderdelat maten man intar, vilket gör att resten av matsmältningssystemet fallerar och sjukdomar sprids i hela kroppen. Men, men...

Saltsyra

Brist på saltsyra kallas aklorhydri

Pepsin, kött och sallader

Pepsin är ett enzym som finns i magsäcken som bryter ner proteiner till aminosyror. Detta enzym bildas frå pepsinogen, som frisätts från huvudceller i magsäcken.

Äter man proteinrik mat, t ex kött, fisk, nötter, måste man också tillföra mer pepsin till saltsyran för att kunna sönderdela dessa. Det tar på förråden.

Äter man däremot sallader som består av redan sönderdelade proteiner (=aminosyror) behövs det inget enzym för att sönderdela dessa. Satsa alltså på sallader så återställs magsäcken.

Slemhinnor och infektioner

Magsäcken är extremt tålig. Den står emot kraftiga syraattacker. Slemhinnans skikt mot ventrikellumen skyddas dels av ett lager alkaliskt slem och dels återbildas den mycket fort för att ersätta nedslitet material.

Vid infektion av Helibacter pylori, den enda nu kända bakterie som kan leva i magens låga pH (genom att själv neutralisera sin närmiljö) kan magsår uppkomma.

Kurrande mage

Vad är kurrande mage?

Borborygmus är det medicinska namnet på kurrande mage.

Nu kurrar min mage igen. Men inte är det mat den vill ha. Den vill ha lugn och ro.

Kurrandet kommer när man tror att man är hungrig, fast man lurar sig själv. Hunger sitter inte i magsäcken, hunger sitter i munnen.

Två timmar efter magsäcken har tömts sänder den signaler till hjärnan som berättar för matsmältningsmusklerna att starta om peristaltiken i en våg som kallas för migrerande motorkomplexet.

Mat som lämnas kvar i första cykeln tas upp, och vibrationerna från den tomma matsäcken orsakar (vad många tror är) hunger.

Aptit spelar en stor roll i den här situationen. Peristalsis återkommer varje timme och ens aptit kan orsaka att man känner att man behöver äta 10-20 minuter av någonting.

Det betyder att man hela tiden känner av hunger, så lura inte dig själv. Det är inte hunger. Du är inte hungrig.

Otuggad mat och magsäcken

Ofullständig matsmältning av mat kan leda till gas i inälvorna. Detta beror ofta på att man inte tuggat ordentligt. Oftast är det mat som innehåller mjölk, gluten men även grönsaker, bönor, ärtor, fiberrik mat och frukt som är orsaken.

Ofta är det för att man ätit för mycket och kroppen hinner inte ta hand om all mat. Den hinner inte producera pepsinenzymer.

Detta orsakar magsmärtor, diarré, förstoppning och svullenhet.

Så, tillbaka där jag startade.

Medan jag fastar låter jag ph-värdet i magsäcken återställa sig. Ju längre jag fastar, desto lättare att återställa värdet, vilket gör att hela systemet får möjlighet att återställa sig.

Jag får också möjlighet att låta celldelningen avstanna och återregleras, vilket minskar risken för cancer.

Jag får också möjlighet att låta infektioner, förkylningar och slem att balanseras i kroppen, vilket kommer göra mig piggare och alertare i framtiden, inchallah.

Det är också viktigt i framtiden att äta sönderdelad mat. Det underlättar magsäckens jobb, som är att sönderdela mat. Juicer, soppor, puréer m.m. är den bästa maten. Eller att man tuggar ordentligt.

Vem har tid att tugga?

Men vem har tid att tugga?!!

Drick mer smoothies.

Mer om matsäcken och magsyra här och här.