fredag 19 december 2014

Jag har en tyroid-form, dvs min tyroid dominerar kroppsformen

Jag har en tyroid-form. Det finns många sätt att dela in kroppsformen på och varje körtel är ansvarig för den kroppsformen. Det finns olika sätt att benämna kroppsformen på också.


Vilken kroppsform har du?

söndag 14 december 2014

När levern renas med maskros återställs synen inchallah


Jag har ätit mycket socker i mitt liv. Gluten, makaroner, ostbågar, kladdkaka, myskvällar med cola, choklad. Perioder då jag bara åt müsli och fil respektive yoghurt och baguette (Idiotiskt när man har gluten, men jag visste inte att jag hade det). Allt detta har orsakat att min lever satts ur funktion och fungerar mycket sämre, vilket lett till ögonproblem som jag haft sedan jag var åtta år.

Levern blir inte bara påverkad av stora mängder alkohol. Den kan också förstöras av för stort sockerintag, t ex i form av 10 burkar cola varje dag e dyl. Jag själv har ätit mycket kolhydrater, socker, godis m.m. i mitt liv och jag tror att min lever mår ganska dåligt. Åtminstone skvallrar mina ögon om det. Min syn försämras hela tiden och gör det fortfarande.

Jag har uteslutit gluten och mjölk. Jag har dragit ner på en mängd matvaror och koncentrerar mig nu på frukt och grönsaker. Jag vill återställa min tyroid helt och hållet och därmed uppnå större vitalitet i livet. Jag har redan märkt av glutens frånvaro genom glädjen som sprider sig i kroppen.

Socker, gluten och levern

En kost med enkla sockerarter, eller snarare strösocker/vitt socker, leder till fettansamling i levern. Detta gör att levern inflammeras och sväller. Får detta fortsätta kommer man att utveckla ärrvävnad i levern och den skrumpnar och sedan levercancer.

Jag har redan skrivit att gluten är en stor orsak till skrumplever. Skrumpnar levern kommer de andra körtlarna att ta över och de klarar inte av leverns uppgift lika väl. Därför får man problem med sina binjurar, tyroid, äggstockar/prostata, hypofys, tallkottkörtel och mjälte. Allting degenereras eftersom reningsorganet har sviktat.

Vad kommer hjälpa levern att renas?

Skrumplever orsakas främst av alkohol, ingen tvekan om saken, men även Hepatit B och Cystic Fibros, vissa autoimmuna tillstånd som glutenintolerans, blockerade gallgångar och järn- och kopparrelaterade metaboliska sjukdomar. Tecken på cirrhosis/skrumplever är gulsot, gula ögon och gul hy, trötthet, minskad aptit, svullnad, kräkningar, viktförlust och magvärk.

Skrumplever och örter

Vissa örter kan skydda och bygga upp levern och dess funktion igen. Dr William Mitchell, expert på örter och författare till "Plant Medicine in Practice" menar att maskros, bear's foot, New Jersey te och indisk arrow wood, St Mary's tistel, Harts-tongue fern, woodsorrel, gentian, toadflax, agrimony, celandine, milk thistle och bupleurum hjälper levern att återfå sin hälsa.

Örter är ofta giftiga i större mängder och bör därför intas med försiktighet.


lördag 13 december 2014

Varför min son med ADHD älskar pizza med tonfisk och salamiJag har här kommit fram till varför min son älskar pizza med tonfisk och salami och att jag måste ta bort anti-histaminerna (medicinerna) som jag ger mot pollen.

Niacin

Niacin är ett vitamin som spelar roll i cellers metabolism. Den är superviktig för matsmältningsapparaten, som ju är nedsatt om man har glutenintolerans, hashimotos eller hypotyroid. Den är också viktig för att huden ska fungera och för att nerverna ska funka som de ska..

Vitamintillskott och biverkningar

Höga doser av niacin i syntetisk form kan skada magen och göra så att huden kliar och rodnar. Den ökar risken för blödning, diabetes (då den påverkar bukspottkörtelns negativt), infektion (den påverkar mjälten negativt), levernskador och stroke (den påverkar hjärnan negativt). Extrem överdosering kan leda till skador på lever och ögon.

Niacin-brist och pellagra

Äter man bara frukt och grönsaker riskerar man sällan kronisk niacinbrist då de är fulla av B3. Kronisk niacinbrist leder till pellagra som är en matsmältningssjukdom med nedsatt mental förmåga och inflammerad hud.

Har man skadad tarmludd som vid glutenintolerans kan an alltså få brist på niacin och därmed nedsatt mental förmåga, t ex när man ska ta beslut och säger därför nej för man orkar inte tänka eller göra något. Huden får utslag överallt.

Niacin och histamin

Niacin spelar roll för produktionen av histamin i kroppen. Histamin är en signalsubstans som är verksam främst i immunförsvaret.

Har man brist på niacin pga glutenintoleransen har man alltså brist på histamin i kroppen.

Histamin och vita blodkroppar

Histamin bildas i vita blodkroppar (immunförsvaret), samt i granula i mastceller. Se tidigare inlägg om mastceller här.

Har man inget niacin bildas inget histamin.

Syntesen utgår från aminosyran histidin (som ska tas tillsammans med zink för bästa effekt). Denna görs om av HDC till histamin. Syntesen beror på tillgängligt histidin, DNA-metylisering, oxidativ stress, förändrade hormonvärden med mera.

Sedan histamin insöndrats når det sina målceller dit de binder via "histaminreceptorer" (H1, H2, H3) som finns på cellytorna i centrala nervsystemet och i kroppsvävnader.

Detta fungerar inte om man inte kan tillverka histamin.

Sedan histaminet förbrukats bryts det ner genom metylering till N-metylhistamin. Denna process kan blockeras, varmed histaminnivån ökar.

Andra organ och histamin

Tuber cinereum i hypotalamus (pannan/hjärnan), nära tredje ventrikeln och locus coeruleus utgör en del av det histaminerga systemet i centrala nervsystemet.

Stress påverkar hypotalamus hormonaktivitet. Histaminet verkar också i amygdala (rädslocentrum som kan motverkas med hjälp av oxytocin, se inlägg här), basala ganglierna och hippocampus.

Histaminet jobbar överallt i kroppen

Histaminet utsöndras hela tiden, men extra mycket vid vissa tillstånd, och endast i vaket tillstånd. Det agerar på många plan i kroppen och nervsystemet. Det påverkar immunförsvaret, mag- och tarmsystemet, glatt muskulatur, glykoneogenes och som frisättare av signalsubstanser (dopamin m.m). I centrala nervsystemet påverkar histaminet vakenhet och nyfikenhet, inlärning, minne och dygnsrytm.

Äter man gluten som man inte tål är det därför inte så konstigt att man mår som man gör. Man orkar inte vara vaken, man glömmer och struntar i omvärlden. Man fokuserar hellre på någonting som inte kräver fysisk ansträngning eller tankemöda. Kanske därför min son väljer datorspel!

Histaminets effekt förändras beroende på vilken receptor som den binder till. Om man äter gluten och har intolerans fungerar alltså inte detta.

H1 reglerar genomsläppligheten i blodkärl, glatt muskulatur (tarmen) och hjärnans sockersyntes.
H2 aktiveras i reaktion på adenylatcyklas och utsöndrar magsyra, blockerar lymfocyternas funktioner, samt utöver effekt på glatt muskulatur.
H3 reglerar frisättning av signalsubstanser.

Andningsorganen påverkas av histaminet som i sin tur påverkar den glatta muskulaturen i tarmen. När H1 aktiveras orsakar histaminet svullnad av till exempel slemhinnor. Detta är med andra ord en försvarsmekanism (dvs var inte rädd för slem).

Svullnaden ökar genomsläppligheten, varigenom vita blodkroppar lättare kan tränga in i vävnaden. Detta sker alltid och reglerar blodgenomströmningen, men i extra hög grad vid infektioner där det förhöjda histaminet ger upphov till flera av symtomen för inflammation.

Har man brist på histamin aktiveras inte adenylatcyklas, magsyran fungerar inte som den ska och kan inte bryta ner maten, varvid man får förstoppning. Man blockerar lymfocyternas funktioner som är aktiva när man utsätts för fiender.

Histaminbristen gör att signalsubstanserna inte frisätts.

En signalsubstans eller neurotransmittor är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Dessa existerar både i det centrala nervsystemet och i det perifera nervsystemet och lagras i vesiklar på axonen (en del av synapsen). Som svar på en aktionspotential frisläpps de till den synaptiska klyftan. I mottagarcellen binder de till specifika receptorer och jonkanaler öppnas och membranpotentialen förändras eller så startas en kemisk reaktion.

När vi saknar histamin saknar vi även eller får kroppen det svårare att genomföra allt detta. När vi känner, tänker, upplever och minns är det signalsubstanserna som är inblandade. Depression, neuro och psykos beror på problem med signalsubstanserna. Vanliga neurotransmittorer i centrala nervsystemet är serotonin, GABA, dopamin, histamin, adrenalin, noradrenalin och acetylkolin. Acetylkolin är en vanlig transmittor i motoriska nerver (perifera nervsystemet). Totalt finns det drygt femtio transmittorsubstanser (kända), som delas upp i tre huvudklasser.

Transmittorsubstanser är snabbverkande, fylls på snabbt och framställs från mat.

De transmittorsubstanser som glutenintoleranta har svårt att fylla på är acetylkolin, noradrenalin, dopamin, adrenalin, serotonin, glutamat, GABA, glycin, histamin och lGF.

Inte konstigt att min son mår som han gör.

Inte hjälper det heller att man undertrycker histaminet när man får en "allergisk" reaktion. Man tar ju bort den med antihistminet. Nej, nu ska antihistaminet bort. Allt som fyllts på inaktiveras ju och man blir ännu sämre. Subhanallah.

(Det finns också transmittorsubstanser som styrs av DNA. Påfyllningen är långsam och de är för stora för att kunna utvinnas från mat. Dessa binder i n t e till jonkanaler. Exempel på neuropeptider är oxytocin, insulin, endorfin och gastrin.)

Allergier och histamin

Vid "allergier" utsöndras histamin från mastcellerna, när mastcellerna reagerar på antigener. Detta orsakar rinnsnuva, hudutslag, svullnader och andnöd m.m. som är en naturlig och läkande reaktion. Vi ska alltså inte dämpa den med allergimediciner utan titta på vad som orsakar allergin.

Nervsystemet och KBT

I nervsystemet påverkar histaminet psykologiska beteenden och neurosensoriska uttryck, som vaksamhet och huvudvärk.

Vi ska alltså inte jobba med beteendestörningarna rent psykologiskt, utan måste avlägsna orsaken först innan man går in med dessa metoder.

ADHD, faror och smärta

I den periakveduktala (!) grå massan påverkar histaminet rädslereaktioner och smärtförnimmelser.

Har man brist på histamin betyder det att man inte blir rädd, så som andra barn. Man lyssnar inte heller och inser inte farorna. Tankeverksamheten är låg, men det är inte bara det. Rädslocentrum är inaktiverat och därför förstår det inte konsekvenserna av deras beteenden. Därför behövs inte KBT återigen utan att man avlägsnar gluten.

Histamin och mat

Histamin i hypotalamus styr beteenden som har att göra med att äta och dricka, samt kroppstemperatur.
Har man brist på histamin vet man inte när man är mätt och man känner inte av temperaturförändringarna som andra gör. Man blir ofta för varm och varma kläder är irriterande.

Histamin och oxytocin

I dess paraventrikulära (!) samt supraoptiska (!) kärnor deltar histamin i homeostas (måste skriva ett inlägg om det snart) genom att påverka oxytocin och vasopressin.

Som nämnt ovan påverkar histaminet signalsubstanserna och därmed också oxytocinet. Det innebär att lugn- och rohormonet saknas i kroppen, varvid man har stort behov av närhet, massage och beröring.

Histaminet är med andra ord superviktigt!!

Histaminet i centrala nervsystemet verkar tillsammans med flera hormoner. Noradrenalin i locus coeruleus reglerar GABA, som i sin tur förstärker histaminet. Saknas histaminet som vid glutenintolerans försvagar man denna kedja.
Dopaminreceptorn D2 och serotonin exiterar också histamin. Om histaminet binder till H3 i substantia nigra hämmar det dock serotoninet och GABA.

Histamin och val av mat

Histamin finns naturligt i tonfisk på burk, makrill, skaldjur, surströmming, tomat, hallon, jordgubbar, rödvin, ostar som parmesan och mögelostar, korv/salami, nötter och choklad. Konserver och jästa livsmedel innehåller högre halter av histamin.

Barn med ADHD och vuxna med för den delen väljer naturligt källor som är rika på histamin. De vet automatiskt vad som är bra för dem. Har man oupptäckt glutenintolerans och väljer dessa födoämnen framför andra är det ett starkt tecken på glutenintolerans.

De väljer dock inte niacinkällorna, eftersom det är omständigt för kroppen att ta upp dessa och omvandlas till histamin. De tar från källorna direkt. Därför behöver vi inte bemöda oss med att ge dem dessa källor.

Vi behöver 16 mg niacin dagligen. Grönsaker och frukt rika på niacin hjälper till att nå dessa mål. Niacin finns i bakad potatis (2.18 mg), jordärtskockor (1.95 mg) och svamp eller sparris (2.18 resp 1.89 mg). Nektariner innehåller 1.53 mg niacin och apelsiner 1.53 mg.

Väljer man dock att utesluta gluten är behovet kvar att få histamin i kroppen. Detta kommer med stor sannolikhet att förändras så fort gluten utesluts och man väljer andra källor istället.

Inte konstigt att min son älskar tonfisk- och salamipizza, den har ju alla ingredienserna för ökat intag av histamin som är viktigt för vakenheten och koncentrationen. Han vill även ha ketchup på aaaallt. Han älskar också choklad i alla dess former, nutella och cashewnötter. Se tidigare inlägg om Raw food-nutella här.

Värme-stress och histaminöverskott/blockering av nedbrytandet av histaminet

Lite repetition. Vid glutenintolerans förstörs tarmluddet av gluten, vilket gör att absorptionen minskar rejält av niacin och histamin. Histamin tillverkas i kroppen eller tillförs utifrån.

Histamin bildas i vita blodkroppar (immunförsvaret), samt i granula i mastceller. Har man inget niacin bildas inget histamin. Syntesen utgår från aminosyran histidin (som ska tas tillsammans med zink för bästa effekt). Denna görs om av HDC till histamin. Syntesen beror på tillgängligt histidin, DNA-metylisering, oxidativ stress, förändrade hormonvärden med mera.

Vid glutenintolerans fungerar inte denna process i kroppen. De når inte receptorerna.

Frågan är, bryts histaminet ned som det ska?
Om det inte bryts ned så är det ju bra för den som inte kan bilda histamin.

Histaminet ska alltså inte metyleras till N-metylhistamin om det ska vara kvar i kroppen. Om vi kan blockera den processen så är histaminet kvar i kroppen.

Histaminet är viktigt för ens vakenhet och en mängd saker i kroppen.

Värmestress, fysiska skador och hjärnödem

Vid värmestress och fysiska skador eller vid nedsatt njurfunktion (dvs högt blodtryck) bryts blodbarriären kring centrala nervsystemet ned med hjärnödem som följd.

När barriärskiket bryts ned av t ex nedsatt njurfunktion, hög temperatur och fysisk skada ökas partikelkoncentrationen och vätskeansamlingen, ett ödem.

Barriärskiktets nedbrytande är inte bra. Däremot öppnande. Histaminets funktion är att öppna upp barriären så att sockret kan skickas in i hjärnan. Det är dess funktion. Tyvärr öppnar det också upp för att toxiner m.m. följer med.

Värme, antingen fysisk men också från elektroniska artiklar, öppnar också upp barriärskiktet. Kanske det är därför min son vill sitta med datorn hela dagarna. Kanske det är därför jag blir piggare av värme.

Att barriärskiktet bryts ned är dock inte bra eftersom det förstör cellerna. Ödem uppstår och expansionsutrymmet i ryggraden och huvudet är ytterligt begränsat. Kanske det är därför jag upplevde att min son hade förstorat huvud.

Hög temperatur av t ex för mycket kläder, solande eller feber ökar också risken för nedbrytande av barriären. Min son hatade att ha på sig för mycket kläder. Det gör han fortfarande. Han gillar inte heller solen.

Man vill nu vid Uppsala Universitet hitta sätt att blockera histaminets receptorer som den binder till. Serotonin är dock den viktigaste enskilda faktorn bakom nedbrytningen av blodbarriären, inte histamin.

Vi står nu vid ett dilemma.

Vi måste ha histamin i kroppen för en mängd funktioner. Samtidigt ökar den risken för hjärnödem.

Nu blir jag ännu mer förvirrad än jag redan var. Men låt oss se nu:

Vi har konstaterat att histamin krävs för en rad funktioner. Den kan brytas ned eller blockeras vid nedbrytningen.

När den bryts ned är det bra för då minskar risken för förstörd barriär i hjärnan och därmed hjärnödem.

När den bryts ned för en med glutenintolerans ökar behovet av histamin från maten vilket får som följd att man kräver mat med mycket histamin i, istället för niacin och behovet är jättestort.

Blockeras nedbrytandet av histaminet uppstår hjärnödem.

Vad blockerar?

Medicinskt är det anti-histaminer som man ger till mängder av människor, bland annat vid pollenallergi.

Heureka.

Min son har "pollenallergi" och tar därmed mängder av anti-histaminer. Detta får ju till följd att kroppen inte har tillräckligt med histaminer för att göra det den ska.

Nu är det slut med det.

Alltså, läkemedel binder till och bryter ned histamin, men det får också som konsekvens att histamin saknas i kroppen och därmed uppstår bland annat också naturligvis dåsighet eftersom histaminet inte når hjärnan.

Loratadin och cetirizin är anti-histaminer och H1-receptorantagonister/-antagonister. De används för behandling av allergisk snuva och allergiska nässelutslag.

Men varför uppstår allergi?

För stor intag av någonting, vare sig det är mat, vatten eller pollen orsakar reaktioner på kroppen som vill göra sig av med det.

I det här fallet är det så att gluten är boven i dramat.

Gluten gör att man inte får i sig niacin och histamin. Man väljer då histaminrik föda. Detta överskott bidrar till ökad stimulans och koncentration. Men det öppnar också barriären i hjärnan och orsakar hjärnödem. Men histaminet i kroppen gör ingen fara för kroppen.

Histaminet är med vid avgiftningen av kroppen. Därför får man "rinnsnuva". Vid för stort intag av mat eller pollen tar kroppen hand om det genom att föra bort det med det lymfatiska systemet och huden. Därmed uppstår alla eksem, hostningar m.m. När detta blir för effektivt uppstår astma och andningssvårigheter då histaminet sätter fart på lungornas sammandragningar.

När man blockerar histaminet i kroppen utsätter man den glutenintolerante för extrema konsekvenser. De blir då trötta, går upp i vikt, de blir rastlösa om de måste koncentrera sig då histaminet som ska ta upp sockret till hjärnan inte gör det den ska.

När man äter histaminrik mat uppstår därför "allergier". Man behöver inte vara rädd för dessa "allergier". De är inte farliga, men man bör kanske minska på mängden histamin man utsätter sig för och ge lite i taget.

En rejäl pizza är med andra ord inte det ultimata för en med mjölk- och glutenintolerans, eftersom gluten förstör tarmluddet.

Barnet vill ha det jästa - det jästa innehåller histamin

Luras inte att tro att barnen vill ha makaroner, pasta och pizza. Det är inte själva gluten de vill ha utan histaminet.

Bort med gluten. Bort med anti-histaminerna (medicinerna). Så klarar vi pollensäsongen, inchallah.


fredag 12 december 2014

All sorts stress, inklusive glutenallergi, motverkas av oxytocinHar precis sett ett videoklipp om hur insomnia orsakar stress och hur stress orsakar för tidig död på grund av för höga kortisolnivåer i kroppen som produceras av binjurarna, men att oxytocin (kramhormonet) är antidoten.

Kan vara väl värt att notera.

Stress kan komma från emotionell källa, men också fysisk så som aggression, våld, krig, buller, stadsmiljö, maten vi äter, allergier, mediciner, vattnet vi dricker, rädsla för döden osv.

Oxytocin

Var hittar vi oxytocin, vi som inte har någon nära eller kär att krama?

Ray Sahelian har studerat oxytocin och menar att mat kan trigga igång oxytocinet genom att maten aktiverar nerver. Den kan också triggas igång av ljus och ljud men också av fysisk beröring och att titta någon i ögonen.

Amygdala, oxytocin och minskad rädsla

Oxytocin minskar på aktiviteten i amygdala, den delen som handskar med rädsla som ju är grundfenomenet i stressreaktionen. Detta påverkar i sin tur hypotalamus som reglerar vilka hormoner den ska skicka ut.

Oxytocin och muskler

Tillitshormonet oxytocin hjälper också musklerna i kroppen att fungera som på nytt. Mer om hur oxytocin hjälper en i ens relation finns att läsa på Science Daily.


Raw food-nutella, bra för hjärtat och vikten!

Raw food-nutella, bra för hjärtat och vikten

Barn vet vad de behöver. De kanske inte alltid tar den bästa, men de tar den bästa av de alternativ de har tillgänliga.

Min son med övervikt sedan födseln och oupptäckt gluten- och mjölkintolerans, som orsakat stora skador i kroppen, bland annat på tyroiden och i hjärnan, visste helt naturligt vad som var bra för honom. Han valde det bästa av de källor han hade att välja på.

Han ville ha lax och potatismos. Han ville ha kokosbollar. Han ville ha Nutella.

HDL

Jag har tidigare skrivit om kolesterol och HDL här.
HDL-fettet/kolesterolet ska var högt i blodet. Lågt HDL är en riskfaktor för hjärtsjukdomar.

HDL står för High Density Lipoprotein och är det "goda" kolesterolet. Det agerar som en kolesteroldumpningsmaskin som samlar "dåligt" kolesterol från blodådrorna och för tillbaka det till levern för att renas.

Enligt the American Heart Association ska män sikta på att ha nivåer på 40 mg/dL HDL i blodet och kvinnor ännu högre, 50 mg/dL. Nivåer högre än 60 mg/dL eller mer för båda könen har förknippats med lägre sjukdomsrisk och skydd mot hjärtsjukdomar. Gener kan påverka HDLnivåerna. Hade din mamma låga, är det med stor sannolikhet att du också har det. Livsstils- och kostvanorna spelar såklart också roll.

Min son som varit överviktig sedan han föddes har alltid föredragit dessa källor framför andra. Tyvärr lyssnade vi inte på honom ordentligt, bara ibland.

Nötter

Valnötter
Mandel
Jordnötter
Pistaschnötter
Pecannötter
Hasselnötter

Fisk och skaldjur

Lax
Makrill
Tonfisk

Alla dessa har höga omega-3-nivåer, en specifik typ av omättat fett som visats vara till nytta för hjärthälsan och minskar risken för hjärtattacker och död.

Det rekommenderas att man äter minst 2 portioner fisk per vecka. Om man inte gör det utan föredrar den vegetariska varianten är det linfrön och valnötter som är alternativen.

Linfrön
Valnötter

Oliver och olivolja

Olivolja har höga nivåer omättat fett och kan hjälpa dig att höja HDL-nivåerna i blodet. Ersätt smör och friterad och stekt mat med mat som lagats på olivolja och byt till en oljebaserad dressing/vinägrett till salladerna. Oliver föredras dock framför olivolja.

Avokado

Avokado är en frukt som har ett högt fettinnehåll. Man kan mosa den och lägga den i såser eller i sallader.

Havre

Fibrer kan höja HDL och minska på LDL. Havre är en utmärkt källa av lösliga fibrer, precis som ris, korn, ärtor, bönor, plommon och äpplen. Ett par portioner om dagen har en positiv effekt på HDL-nivåerna i blodet.

Stoppa i dig ett par plommon så springer de och gnager bort lite fett i kroppen... :-)

Träning

Regelbunden träning signalerar din kropp att producera mer HDL, vilket gör att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorer till att öka ens HDL. Börja med bara 5-10 minuter per dag under en vecka och öka successivt tills du når 30 minuter per dag fem dagar i veckan. Ditt hjärta kommer tacka dig.

Här är en länk till en sida där man gör Raw food-nutella. 

torsdag 11 december 2014

Kolesterol - finns det i växter och frukter?

Kolesterol behövs tydligen för att man ska kunna omvandla Vitamin D så att de till slut kan ta upp kalcium i kroppen enligt den här videon.

Då kommer jag till frågan, behöver vi kolesterol, var, i sådana fall får veganer och Raw foodister det ifrån?

Det är ganska konstigt att det inte pratas så mycket om det här fenomenet. De flesta verkar vilja sänka kolesterolet och kolesterol i frukt och grönsaker är som regel väldigt låg.

En diet som innehåller mycket kolesterol, mättat fett och transfett kan höja kolesterolet i blodet vilket ökar risken för hjärtsjukdomar, enligt the American Heart Association. Kött och mjölkprodukter innehåller höga mängder mättat fett, medan bakade och tillagad mat innehåller höga nivåer av transfetter.

Det finns dock olika sorters kolesterol, det goda och det dåliga. De brukar kallas för HDL och LDL.

För lite av HDL har kopplats ihop med Alzheimer's. HDL påverkar bildningen av beta-amyloidplack som man kan finna i hjärnan hos patienter med Alzheimers.

HDL skyddar kroppen mot skador och renar kroppen från plack i våra blodådror.

Här är en lista på det goda kolesterolet:

Oliver
Avokado
Sojabönor
Kokosnötter

Här en lista på det onda kolesterolet:

Pommes frites
Hamburgare
Pizza
Ägg

Så, att öka intaget av oliver, avokado, sojabönor och kokosnötter hjälper oss alltså att behålla vårt skelett intakt, skydda mot osteoporosis, laga tänderna, läka kroppen inifrån och stärka immunförsvaret.

/Amin


onsdag 10 december 2014

Clementiner, glutenfritt och läkning av skelettet


Jag har tidigare skrivit om att clementiner som är rika på folat (b9) är bra för bland annat ryggraden.

Nu är det december och jag har ätit mängder med clementiner varje dag. I ett par dagar har jag nu känt av att min höger underarms skelett börjat värka, vilket är ett tecken på att den håller på att läkas. När jag ska göra sujud tar det liksom emot. Jag känner av att mitt bäcken också värker lite, men även fler skelettställen i kroppen. Läs artikeln om clementiner här.

Till saken hör också att jag för två dagar sedan också slutade med gluten efter att jag kopplade ihop att jag hade hypotyroid/hypotyreos som berodde på gluten. Läs artikeln här.

Varför jag känner av just i underarmen beror på att jag, när jag var fem år, sprang in i svalen med träskor medan jag tävlade mot min kompis och kunde i bromsa, vilket ledde till akutbesök och två operationer. Det läktes sedan fel och jag har aldrig blivit helt bra igen.

Jag har också fött tre barn, vilket borde ha tagit ut sin rätt på mitt bäckenbotten. Men går det verkligen så här snabbt? Jag känner också av i ryggen på flera ställen att någonting annorlunda håller på att hända. Vet inte exakt vad.

Nu förväntar jag mig stora mirakel. Vad kan tänkas hända i framtiden om det går så snabbt?

Jag fastar regelbundet, äter frukt på kvällen samt vegetariskt. Jag äter visserligen mest Raw food men bönor, linser och lagad mat slinker också ned liksom ett ägg eller två ibland. Fisk äter jag sällan och kyckling likaså.

Nu är jag helt mjölk- och glutenfri.

Framtiden får visa vad den döljer.

Men jag förväntar mig att min tunga som är kantad av tänderna ska läkas ordentligt, att levern ska läkas och ögonen med så att jag får tillbaka min syn. Jag förväntar mig att mjället ska försvinna helt och hårbottnen sluta klia. Jag förväntar mig att inte få hjärtklappning mer. Jag förväntar mig att frusenheten ska försvinna (den är nästa jobbigast) och att minnet ska förbättras. Dimman i hjärnan hoppas jag försvinner helt, även om den har lättat rejält sedan ett år tillbaka då jag började den här Raw food-resan vs. fastan. Läs gärna mer här.

Jag kan också förvänta mig att mina nerver ska läkas ordentligt. Mina ben brukar somna fortfarande av felaktiga sittställningar. Jag förväntar mig också att gå ner i vikt. Förhindra MS om jag har tendens till det. Sötsuget hoppas jag försvinner helt också.

Mycket jag går att vänta på. Det är inte Eid förrän om många månader så jag får väl ge mig till tåls. :-)

Jag förväntar mig att njurarna läks och även mina binjurar som varit sönderstressade. Jag förväntar mig att få energi och att kunna ta upp all näring i kroppen igen.

Och att aldrig bli sjuk igen. :-)

Inchallah!!

Inchallah.


tisdag 9 december 2014

Vad händer nu när jag slutar att äta gluten?

Inget mer behov av mjällschampo

Jag har slutat att äta gluten. Det har fått mina kinder att hetta till. Jag har haft tyroidproblem hela mitt liv utan att ha vetat om det. Detta beroende på att jag ätit gluten mer eller mindre under hela mitt liv.

Vad händer när man slutar att äta gluten?
 1. Det första man märker är att piggheten kommer tillbaka. Man slipper diarré, gaser och buller i magen. Magen är lugn. Man kommer gå ner i vikt. Man kommer också få tillbaka sin mjälte, behålla sina järnnivåer, B12-vitamin och folsyra (som det finns mycket av i clementiner).
 2. Munnen kommer att läkas bättre och blåsor kommer försvinna. Skelettet kommer att läkas (det känns som värk först). 
 3. Man kommer lättare att få barn om man haft svårt för det tidigare. 
Detta tack vare att tarmluddet återbildas, vilket tar allt från ett par månader upp till flera år.

Man kommer att läka bort Hashimotos sjukdom, en autoimmun sjukdom som drabbar hypofysen och också sköldkörteln vilket gör att hypofysen kommer att läkas liksom sköldkörteln. T3 och T4 kommer att öka igen, vilket är viktigt för hela hälsan.
 1. Tröttheten förbyts till pigghet. Man vill göra saker och man får lust att göra saker och man orkar göra saker. Depression byts ut till glädje och hopp och vilja. Man börjar komma ihåg vad man vill i livet och kortminnet förbättras. 
 2. Man kommer också bli snabbare och effektivare igen. Koncentrationen ökar. 
 3. Man kommer att behålla sitt hår.
 4. Man kommer att minska på ledvärk och öka sin puls och slippa hjärtklappning. 
 5. Andningsfrekvensen kommer att öka och muskelstyrka kommer tillbaka. Prova armbrytning :-)
 6. Om man har svullnad kring adamsäpplet kommer det att försvinna. Ofta tyr det sig som sväljningssvårigheter och ibland hosta. 
Hypotyreos kommer att läkas om man också intar jod.
 1. Ämnesomsättningen kommer att öka och man kommer gå ner i vikt igen. Cellerna kommer att fungera bättre. 
 2. Så kallade åldersförändringar med sämre minne och mental eller intellektuell tröghet kommer att försvinna och man kommer att orka och kunna lära sig nya språk, springa maraton och kanske tävla i matematiktävlingar. 
 3. Värmeregleringen i kroppen ökar och frusenheten försvinner. Det märks först när kinderna blir heta. 
 4. Stelhet och smärtor i leder kommer att försvinna. Man blir effektivare, rörligare och smidigare (och inget knakar). Man blir helt enkelt en Sonic. :-) 
 5. Menstruationen kommer att regleras och bli mindre rik. 
 6. Man kommer sluta vara emotionell, dvs inte gråta så ofta, och börja uppleva glädje istället. 
 7. Libido kommer att öka. <3
 8. Rösten kommer bli klar och tydlig. 
 9. Ögonbrynen kommer att bli längre i sidleds igen. 
 10. Andra saker som händer är att man får lättare att somna på kvällen, slipper sova sent, sover bättre på natten. 
 11. Akne på stjärten försvinner. 
 12. Ögonen blir bättre eftersom levern slipper kämpa med att få bort gluten. Kanske synen återställs helt. Inga mer glasögon eller linser.  
 13. Mjäll kommer försvinna och kanske minska helt dvs inget mer mjällschampo. 
Alltså hädanefter gäller 100% glutenfritt i kombination med korngräs och alger för jodets skull.

söndag 7 december 2014

Hypotyroid, Hashimoto's sjukdom och glutenintoleransJag har ett paket kikärtor som jag vill använda till någonting. Jag älskar hummus så det tänkte jag göra. Dels vill jag kunna göra hummus och vill ha ett bra recept, dels vill jag veta hur jag ska använda mig av det.

Jag hittar då tortilla med hummus. Det kan fungera visserligen, även om jag helst vill äta utan bröd.
Jag hittar också någonting elegant och raw food: Falafel & Hummuswraps med rostade medelhavsgrönsaker. Lät inte det underbart!
Sedan hittar jag en lika underbar sida med hur många eleganta och delicious recept på sallader.

Jag vet inte var jag ska börja.

Sist men inte minst hittar jag en artikel om en kvinna som utgår från 80/20, dvs 80 % raw food och 20% lagad mat - allt veganmat.

Jag har bara hittat fördelar med att äta Raw food, fasta och öka mitt vattenintag. Jag har renat min kropp och upptäckt en massa sjukdomar som läks ett efter ett. Det går gradvis. Nu är det min tyroid jag kunnat koncentrera mig på. Tidigare visste jag inte om det säkert var min tyroid eftersom jag hade tusen andra åkommor som behövde tas om hand först.

Tyroiden är den som sköter termoregleringen bland annat. Jag är frusen och trött och har varit det länge. Tyroiden beror på flera saker. Dels är den beroende av en fullt frisk lever, en lever som inte är förgiftad av ett antal tillsatser och vitamintillskott och andra föroreningar. Jag tror helt klart att min lever har varit överbelastad sedan barnsben. Jag fick penicillinkurer på penicillinkurer när jag var sex år då jag har öroninflammationer gång på gång. Att det inte tog bort orsaken istället!! (Orsaken var socker, mjölk och gluten).

Jag drack också mängder av mjölk berikat med A-vitamin och åt gluten när jag liten. Jag vet idag att jag är mjölkintolerant och undviker det nu helt. Min sons reaktion på mjölk är hyperstark, eller båda mina söners vill säga. Min första son fattade jag inte att han var mjölkintolerant... Idag är det svårt att vänja honom av det. Min yngsta spydde varje gång och hans hormonplitor och ansiktsutslag var hemska. De gick bort första en månad efter att jag slutade med mjölk och sedan när jag testade igen tog det en vecka innan det gick bort.

Att min lever var överbelastad av A-vitamin och penicillin måste ha varit anledningen till att mina ögon pajade redan när jag började i skolan. Kan inte tänka mig någon annan anledning. Jag fick glasögon redan när jag var åtta år. Jag var inte den enda dock, men nästan.

Idag vet jag att min basala temp är mellan 35.4 och 36.1. Om den är under 36.44 är det ett tecken på hypotyroid. Man testar under tio dagar innan man går ur sängen med en temp som mäter så låga temperaturer - de finns även som digitaltemp. Man lägger den under armen i tio minuter. De som slutar efter ett par sekunder och inte startar om igen fungerar alltså inte.

Oftast brukar de med lite lägre temperaturer öka den när de rör på sig och sätter igång och kommer då upp i mycket högre temperaturer och nästan alltid över 36.44. Normal temp är enligt 1177 mellan 36 och 37.8 grader. Temperaturen regleras av hypotalamus som skickar hormoner till tyroiden att öka värmen eller sänka den.

Temperaturen är oftast högre på kvällen än på morgonen. Så om den fortfarande ligger under 36.44 kan du med all säkerhet gissa på att du har hypotyroid. Då är det främst jod man ska fixa fram och detta finns främst i korngräs och alger.

Det finns en stark relation mellan glutenintolerans och Hashimoto's sjukdom. Idag beror inte hypotyroid-sjukdomen i väst på brist på jod då mycket är berikat med det, däremot på Hashimoto's sjukdom. Vad denna sjukdom beror på är läkare osäkra på.

Chris Kresser undersöker vilka undersökningar som gjorts på området och kommit fram att det finns ett starkt samband mellan gluten och Hashimoto's sjukdom.

Så därför är jag tillbaka där jag började.

Jag f å r inte äta gluten mera. Får inte. Måste sluta. Mjölk dricker jag inte mera.  :-(

Kanske kommer min tyroid att läkas igen. Kanske slipper jag frusenhet. Kanske ökar min basala temperatur igen. Kanske kommer mina ögon läkas och min lever att bli frisk. Kanske. Inchallah.

Slutsats

Jag har överbelastat min lever sedan jag var liten. Min mamma ammade mig i sex månader. Hon åt och drack mjölk, gluten och annat. Hon gav mig också gröt varje dag och mjölk. Jag åt som en vanlig svensk. Men jag borde inte ha gjort det.

Det är också den som är orsaken till en massa akne på stjärten och mjäll på hjässan. Den är orsaken till insomnia och inflammerad käke.

Nej, nu ska gluten bort. Bort, bort, bort.

Jag vill leva igen och känna mig pigg, glad och frisk.

Utan gluten.

En sak till som jag glömde säga.

Jod konkurrerar med tre andra ämnen: Klor, Fluor och Brom. Tyvärr är det dessa som vinner överhanden när de intas i kroppen. Fluor finns i våra tandkrämer och det har jag använt sedan jag fick min första tand men även i vattnet. Klor finns i dels i vanligt bordssalt, dels i vanliga simbassänger. Brom finns tillsatt i bröd. Läs mer om periodiska systemet som jag skrivit om här och skillnad på fluor och fluor här.

(Hittade även ett intressant blogginlägg om Hashimotos sjukdom av bloggen komtillbaka.blogspot.com här)


Färgerna betyder näringMoroten är välkänd för att vara rik på betakaroten, färgämnet som ger dess karaktäristiska gul/orangea färg. Se tidigare artiklar här och här och här och här.

Retinol är A-vitamin och källor är röda tomater, gula pumpor, grön selleri, gul majs, gula aprikoser, gula bananer och gul-orange apelsiner samt grön spenat.

Vi kan alltså anta att tomat och spenat innehåller mer än bara betakaroten.

Retinol ansamlas i levern. Dricker man mycket mjölk med tillsatt A-vitamin kan man få leverskador som påverkar inte bara synen men också tyroiden.

För mycket A-vitamin ökar risken för fosterskador och ökar risken för benskörhet.

A-vitamin har betydelse för ökats funktion och mörkerseendet. Den är viktig för epitelcellerna som täcker ytorna på slemhinnor (invärtes), se tidigare artiklar om epitelceller här och här, och hud.

Den ökar resisten mot infektioner, förgiftningar och allergiska reaktioner. När man har en allergisk reaktion av att till exempel överkonsumera en matvara är A-vitamin viktig.

Jag själv har överkonsumerat både ostbågar, mjölk, popcorn, nötter, choklad och dylikt. Nu är min son allergisk mot allt det. Han är också sugen på morötter, persilja och tomat. Se tidigare artikel.

Själv lider jag av insomnia på grund av leverskador, nedsatt tyroidfunktion (låg basal temperatur: under 36.44 (mitt ligger mellan 35.4 och 36.1)) och syn är nedsatt. Det har varit så sedan jag var åtta år. Se tidigare artikel här.

A-vitamin koncentrerar syret i cellerna vilket gör en pigg och alert. (Jag är alltid trött).

Den ökar tillväxten (och förnyelse av skador) och är med i fosterutvecklingen.

Har man brist leder det till oren hy och inflammationer i synnerhet huden, men påverkar starkt ögonen på olika sätt. Man kan får svårt att se i mörker då för lite rodopsin bildas för att de ljuskänsliga stavarna ska fungera optimalt. Övergår snabbt vid tillförsel av retinol. Man blir överkänslig mot ljus och kan få ögonkatarr samt xeroftalmi.

Mjäll är något många drabbas av och kliande hårbotten. Tyvärr kommer detta när man man detoxar med, vilket jag gör regelbundet.

Naglarna blir sköra och skrovliga, men inte alltid.

Orange i godis kan alltså säkerligen hjälpa, men säkerligen övergår nackdelarna fördelarna. Därför är det viktigt att få i sig näring från morötter. Nu är det säsong för mycket morötter så vad kan vi göra förutom att lägga de i sallader?

Vid detox renas levern. När A-vitaminet frigörs från levern får det till följd att man mår illa. Man har lust att spy. Ofta får man ömma armar, nacke och ben. Man blir yr och får röda missfärgningar av tandköttet. Man får även nedsatt aptit och vill inte äta.

Härliga recept finns här:

Morotskaka
Tunnbrödsrullar
Veganska sushirullar/vårrullar
Morot, ingefära och koriandersoppa

fredag 5 december 2014

Vi ska tänka på Allah när vi äter Raw foodDyrka Allah. Associera inte med Allah.

Att dyrka Allah betyder att man respekterar och beundrar det Allah har gjort och det Han är. För att verkligen respektera och beundra Allah med hjärta och hjärna, precis som folk respekterar vetenskapsmän eller Hollywoodstjärnor eftersom det tycker att de är smartare, vackrare, duktigare, måste vi lära känna Allah.

Allah har själv sagt i Koranen att vi bara kan lära känna Allah och respektera och beundra Honom om vi gör det som Allah har sagt att vi ska göra. Det vill säga, äta ren mat som är nyttig och hälsosam, tänka gott, behandla människor väl, studera, forska och titta på hela universum och sedan säga, subhanallah, vem har skapat allt det här? Det finns bara en som har skapat naturen och dess mirakler, universum och dess stjärnor.

Om vi sedan jämför det som Den som skapat med det vi har skapat, kan vi göra någonting liknande?

Nej, vi kan bara ta det som skapats och använda oss av det på olika sätt. Vi bygger hus med hjälp av det, broar, skriver böcker med hjälp av hjärnan. Vi försöker att återskapa hjärnan i form av datorer och åka snabbare med hjälp av bilar. Men allt det här är bara omstruktureringar av det som Allah redan har skapat.

När vi förstår vad Allah menar med att rena oss, exempelvis när vi fastar (som läker, helar och gör oss friska) så förstår vi att allt som Allah har uppenbarat för oss är sant, rent och bra för oss som individer och som samhällen.

Varför skulle man inte vilja rena sig?

Vi får inte tvinga folk att dyrka Allah. Vi får inte tvinga folk att rena sig, duscha, fasta och bli friska, fräscha, snygga människor, som studerar, forskar och arbetar tillsammans för att bygga ett vänligt och respektfull samhälle, men varför skulle ingen vilja det?

Allah har sagt: Det finns inget tvång i religionen.

Vi ska alltså låta alla som inte vill duscha låta dem vara i fred.Vi ska låta alla som inte vill bli friska vara i fred. Vi kan inte tvinga dem.

Därför ska inte lagen tvinga människorna att ta vaccinationer eller dylikt eftersom det är upp till var och en att bestämma över sig själv och sin hälsa.

När vi dyrkar Allah kommer vi att bli friska till kropp och själ. Om vi följer hans ord. Om vi förstår vem Allah är och vad han skapat och allt annat som vi kan tänka kommer vår respekt och beundran öka enormt.

Därför vill jag äta ren mat, eftersom Allah har sagt i Koranen att det är bra.

Ren mat är t ex fikon och oliver (observera Allah säger inte olivolja). Ren mat är dadlar. Frukt. Raw food.

Vi ska inte tacka Raw food. Då associerar vi med Allah. Vi ska inte beundra skapelsen. Vi ska beundra den som skapade Raw food.

Vi ska inte tacka Raw food - vi ska inte beundra skapelsen eftersom vi då associerar med Allah på samma sätt som kristna associerar Jesus med Allah. Vi ska inte säga att Jesus var Raw foods skapare. Vi ska inte säga att Jesus var den som skapade allt på jorden.

Vi ska inte tänka på Jesus när vi tänker på naturen. Vi ska tänka på Allah, eftersom det var han som skapade allt.

Och Allah vet bäst.

onsdag 3 december 2014

December matlista-inspirationVeckomatlista för december månad

Järnrika måndagen (jordärtskocka, svartrot)
Vitamin A-tisdagen, (morot, pumpa)
Vitamin E och kalcium-onsdag (grönkål)
Vitamin K-torsdag (rödkål, vitkål, purjolök)
B-vitamin-fredag (salladskål och Endivesallad)
Zink-lördag (Rödbeta, rotselleri, palsternacka)

Vad kan man göra av dessa? Gimme some inspiration pleeease. 

MÅNDAG
Jordärtskocka: 
Recept på sufflé finns här, en variant av Janssons frestelse här, och en fiskrätt här

TISDAG
Pumpa:
50 recept finns här och en kaka här och en underbar Raw food-kaka här.

ONSDAG 
Grönkål:
Många fina recept finns här

TORSDAG
Rödkål:
Intressant recept finns här

FREDAG
Endivesallad
Prova att testa den här eller wow, den här. . 

LÖRDAG: 
Rödbeta
Kanske den här duger


måndag 1 december 2014

Vatten och fruktfastan gör mig frusen samtidigt som den renar/läker/healar mig.

Idag när jag bara dricker vatten och juicer och äter frukt känner jag starkt av fastans effekter. Där jag har ont är också där kroppen jobbar för att rena, läka och heala som bäst.

Magsäcken renas

Idag är det främst magsäcken.
Jag känner också av illamående, vilket är ett tecken på att levern renas.
Jag har också ont i ögonen (jag har nedsatt synförmåga) vilket är ett tecken på att ögonen renas, läks och healas.

Frusenhet

Jag känner också mig frusen, vilket är ett tecken på att min tyroid kämpar med kroppens värmereglage. (Uppdatering 8 december 2014: Jag förstår att jag har hypotyroid. Läs mitt inlägg här.)


MAGSÄCKEN

Magsäckens uppgift är att blanda, sönderdela och desinficera bolus (främmande föremål t ex alltför stor matbit) som fastnar i pharynx/svalget eller i esophagus/matstrupen. Kan man inte ta bort föremålet direkt kan kvävning till döds inträffa (kallas för bolusdöd).

Detta görs av bland annat den sura magsaften.

Denna består av saltsyra som produceras av parietalcellerna i fundus.

Parietalcellerna

Parietalceller är en typ av epitelcell.

Epitel är en typ av vävnad som täcker kroppens ytor. Den agerar om barriär mot omgivningen, skydd för underliggande vävnadstyper, sekretion av substanser, absorption av substanser och finns i alla organ. I blodkärlen kallas epitelcellerna för endotelceller och utgör väggen mot lumen (dvs den inre diametern på en saml rörgång, t ex kanyl, fistel eller tarm).

I huden byggs epidermis upp av skivepitel.
Det enkla skivepitelet i lungsäckarna, hjärtsäcken och bukhålan kallas mesotel.
Även kroppens körtlar byggs upp av epitelceller.

Dessa Epitelceller har stor regenerativ kapacitet, dvs de har förmågan att genomgån ett stort antal mitoser innan de blir terminalt differentierade, vilket betyder att en cell i en organism har förlorat sin förmåga att genomgå mitos (ex är nervceller, muskelceller och hepatocyter). Den bakomliggande mekanismen som förhindrar cellen från att genomgå ytterligare mitoser kan variera. En sådan förklaring kan vara det nyhetsväckande telomerhypotesen (då kromoser blir kortare och kortare tills de inte kan sönderdelas mer).

Cancer och epitelceller

Celler med stor förmåga till celldelningar har en lägre tröskel att utvecklas till cancerceller. Så är även fallet med epitelceller. Det är mycket vanligt att tumörer utgår från defekta epitelceller. En elakartad tumör som utgår från epitelceller kallas för carcinom.

Epitelcellers uppbyggnad

Det verkar ju onekligen så att magsäcken håller på att läkas. Kanske är det epitelcellerna som läks just nu.

Epitelcellerna är polära (har en apikal och en basal del). Det mest basala lagret vilar på ett basalmembran uppbyggt av kollagen IV och laminin.

Epitelet är mekaniskt tåligt och dess celler är ihopkopplade med täta fogar m.m.

De kan ha ytspecialiseringar som mikrovilli, stereocilier och kinocilier.

Mikrovilli är känt för de med glutenintolerans, då det är dessa som är förstörda, vilket får som följd att man inte kan ta upp näringen från tarmen som man ska, vilket gör att glutenintoleranta går ner i vikt.

Kollagen

Det finns flera olika typer av kollagen (numrerade med romerska siffror).

Kollagen I förekommer huvudsakligen i ben. Kollagen II förekommer huvudsakligen i hyalint och elastiskt brosk. Kollagen III förekommer huvudsakligen i retikulär vävnad som lymfnoder och mjälte. Kollagen IV återfinns i basalmembran.

Kollagen är ett protein som består av aminosyror varav följande förekommer ofta: Prolin, glycin, glutaminsyra, alanin och arginin.

Var dessa finns i föda är en gåta just nu men jag gissar främst på sallader.

Mer att läsa om Laminin finns på engelska. Den är viktig i cancerforskningen.

Magsäcken och paritealcellernas funktion

Parietalcellerna är en typ av epitelcell i magsäckens slemhinna som har ett antal funktioner.

Den utsöndrar saltsyra vilket sänker magsaftens pH <5 och aktiverar de nedbrytande enzym (pepsin) som spjälkar intagt protein så det kan upptas i blodet.
Den utsöndrar proteinet intrinsic factor som agerar transport- och bärarprotein åt vitamin b12.

Parietalcellerna finns utspridda mellan magslemhinnekörtlarnas hals och botten. Den har den unika förmåga att utsöndra saltsyra och upptar cirka 15% av slemhinnans voly. Det finns omkring 1000 miljoner parietalceller i människans mage.

Vid stimulering utsöndrar de normalt cirka 20 mEgv saltsyra per timme; denna syra beräknas ha ett pH på 0,8 då den lämnar cellerna.

(Kan det vara så att när man äter mat så höjs också pH-värdet i magsäcken, vilket gör att den fungerar sämre? Jag tror så. Fastan betyder att magsäcken nu kan utsöndra 0,8 pH utan att den blir störd och på så sätt återställa balansen i magsäcken. Heureka!!)

Vätejoner, pH och energi

Sekretionen av saltsyra innebär att vätejoner koncentreras ca 3 miljoner gånger: från pH 7,4 i blodet till 0,8 i parietalcellernas sekret. Är inte Allah mäktig - vilket mirakel. Precis som ormen inte kan förgifta sig själv med giftet i dess tunga.

Denna process är energikrävande. Det avspeglas i parietalcellernas struktur: mitokondrierna (som skapar energi inut cellerna, i form av adenosintrifosfat, ATP) och dessa utgör ca 35% av cellens volym.

Kalium (frukt) viktigt för saltsyran

Saltsyran produceras genom att vätejoner  lämnar cytoplasman samtidigt som kaliumjoner tas upp. Platsen för detta utbyte av joner är den del av cellmembranen som vetter mot sekretkanalerna samt mot körtelns utförsgång. (Puh!).

I denna membran finns enzym (H+, K+, ATPas (syrapumpen)) som ansvarar för utbytet och för att energi tillförs.

Frukt och vatten är alltså oerhört viktigt för syraproduktionen. Läs mer om kalium här.

Parietalcellerna kan stimuleras av hormonet gastrin (som vi utsöndrar under fasta), av acetylkolin från nerver och av histamin. Vad detta innebär är jag osäker på.

En liten del av parietalcellerna uppvisar 2 cellkärnor. Dessa celler är dubbelt så stora som parietalceller med endast en cellkärna.

Magsyra och halsbränna

Hos människor med besvär av magsyra minskar man tyvärr på produktionen av syra, genom att hämma syrapumpen. Detta får till följd katastrofala konsekvenser.

Istället för att titta på hur magsäcken "läcker" ut syran och hur dess pH förändras av allt för mycket och stora intag och alltför ofta, så hämmar man dess funktion, vilket får till följd att det blir ännu värre problem. Kroppen får inte sönderdelat maten man intar, vilket gör att resten av matsmältningssystemet fallerar och sjukdomar sprids i hela kroppen. Men, men...

Saltsyra

Brist på saltsyra kallas aklorhydri

Pepsin, kött och sallader

Pepsin är ett enzym som finns i magsäcken som bryter ner proteiner till aminosyror. Detta enzym bildas frå pepsinogen, som frisätts från huvudceller i magsäcken.

Äter man proteinrik mat, t ex kött, fisk, nötter, måste man också tillföra mer pepsin till saltsyran för att kunna sönderdela dessa. Det tar på förråden.

Äter man däremot sallader som består av redan sönderdelade proteiner (=aminosyror) behövs det inget enzym för att sönderdela dessa. Satsa alltså på sallader så återställs magsäcken.

Slemhinnor och infektioner

Magsäcken är extremt tålig. Den står emot kraftiga syraattacker. Slemhinnans skikt mot ventrikellumen skyddas dels av ett lager alkaliskt slem och dels återbildas den mycket fort för att ersätta nedslitet material.

Vid infektion av Helibacter pylori, den enda nu kända bakterie som kan leva i magens låga pH (genom att själv neutralisera sin närmiljö) kan magsår uppkomma.

Kurrande mage

Vad är kurrande mage?

Borborygmus är det medicinska namnet på kurrande mage.

Nu kurrar min mage igen. Men inte är det mat den vill ha. Den vill ha lugn och ro.

Kurrandet kommer när man tror att man är hungrig, fast man lurar sig själv. Hunger sitter inte i magsäcken, hunger sitter i munnen.

Två timmar efter magsäcken har tömts sänder den signaler till hjärnan som berättar för matsmältningsmusklerna att starta om peristaltiken i en våg som kallas för migrerande motorkomplexet.

Mat som lämnas kvar i första cykeln tas upp, och vibrationerna från den tomma matsäcken orsakar (vad många tror är) hunger.

Aptit spelar en stor roll i den här situationen. Peristalsis återkommer varje timme och ens aptit kan orsaka att man känner att man behöver äta 10-20 minuter av någonting.

Det betyder att man hela tiden känner av hunger, så lura inte dig själv. Det är inte hunger. Du är inte hungrig.

Otuggad mat och magsäcken

Ofullständig matsmältning av mat kan leda till gas i inälvorna. Detta beror ofta på att man inte tuggat ordentligt. Oftast är det mat som innehåller mjölk, gluten men även grönsaker, bönor, ärtor, fiberrik mat och frukt som är orsaken.

Ofta är det för att man ätit för mycket och kroppen hinner inte ta hand om all mat. Den hinner inte producera pepsinenzymer.

Detta orsakar magsmärtor, diarré, förstoppning och svullenhet.

Så, tillbaka där jag startade.

Medan jag fastar låter jag ph-värdet i magsäcken återställa sig. Ju längre jag fastar, desto lättare att återställa värdet, vilket gör att hela systemet får möjlighet att återställa sig.

Jag får också möjlighet att låta celldelningen avstanna och återregleras, vilket minskar risken för cancer.

Jag får också möjlighet att låta infektioner, förkylningar och slem att balanseras i kroppen, vilket kommer göra mig piggare och alertare i framtiden, inchallah.

Det är också viktigt i framtiden att äta sönderdelad mat. Det underlättar magsäckens jobb, som är att sönderdela mat. Juicer, soppor, puréer m.m. är den bästa maten. Eller att man tuggar ordentligt.

Vem har tid att tugga?

Men vem har tid att tugga?!!

Drick mer smoothies.

Mer om matsäcken och magsyra här och här.