söndag 16 november 2014

Salt (natrium) är viktigt för hälsan

De viktigaste mineralerna i bröstmjölk är Natrium, Kalium, Kalcium, Magnesium, Fosfor och Klor.

Därför vill jag nu kolla var man hittar källor med dessa i. Det måste ju finnas något samband mellan att de är så viktiga i bröstmjölken och för bebisen och för vår allmänna hälsa. 

Natrium/Kalium

Natrium och kalium går hand i hand och balanserar varandra. Om den ena är högre än den andra är det risk för hälsoproblem. 

Kalcium/Magnesium

Kalcium och magnesium går också hand i hand och balanserar varandra. Om den ena är högre än den andra är det risk för hälsoproblem.

Fosfor/Klor

Fosfor och Klor går också hand i hand och balanserar varandra. Om den ena är högre än den andra är det risk för hälsoproblem. Natrium

Natrium är ett mjukt, metalliskt grundämne. Den tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanlig i jordskorpan. Natriummetall är väldigt reaktivt och man hittar den därför i kombination med andra ämnen, i form av salter. 

Natriumjonen Na+ ä den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller. Växter tar upp natrium från jorden och vattnet, men inte i så stora mängder. RDI är 2-3 gram, dvs 5-7 gram vanligt koksalt, fast detta rekommenderar inte jag, eftersom det river upp blodådrorna inifrån. (Köp hellre bergssalt eller himalayasalt som finns på Coop - tyvärr finns den ej på Willy's.)

Får man i sig för lite salt kan man t ex som epileptiker få epileptiskt anfall. Man bör därför äta minst 4 gram salt per dag. 

Biologiskt

Natrium har en viktig roll i osmoregleringen och upprätthållandet av cellernas membranpotential. Cellernas membranpotential är viktig för fortledning av aktionspotentialer (ett slags elektrisk signalering). 

Natrium finns mest utanför cellerna, men även inut. 

Membranet har kanaler som natriumjonerna kan strömma igenom. De är stängda så länge inga natriumjoner finns, men öppnas så att de kan strömma in i cellen. 

Den elektrokemiska gradienten som ger membranpotentialen uppstår dels genom de stängda kanalerna och dels med hjälp av Natrium och Kalium-pumpen. 

Natrium/Kalium-pumpen är en pump som kräver energi (i form av ATP) och gör att Natrium pumpas ut ur cellen samtidigt som Kalium kommer in. 

.