måndag 24 november 2014

Periodiska systemet och mineraler

Periodiska systemet

Tidigare har jag lärt mig att Magnesium och kalcium balanserar varandra. De har motsatt verkan i kroppen. Magnesium mjukar upp muskler med kalcium gör de hårdare. Det är dessa som är med när muskelns som heter hjärtat arbetar. Om man har brist på magnesium kan inte hjärtat släppa taget, vi kallar detta då hjärtattack.

Detsamma med Natrium och Kalium

Natrium och kalium samverkar i kroppen liksom magnesium och kalcium. Vi behöver natrium för elektrolyterna i kroppen och kalium för hjärtat. Hur de samverkar har jag mindre bra koll på för tillfället.

Kväve (N) och Fosfor (P)

Kväve och fosfor samverkar också. Vår kropp består av stora mängder kväve och fosfor, faktiskt de största nivåerna, jämte kol, väte och syre.

Fluor (F) och Klor (Cl)

Fluor och Klor behöver vi också i kroppen. Fluorid och klorid finns i formerna kalciumfluorid och natriumklorid. Kalciumfluorid finns i våra berg och utsöndras i vårt dricksvatten. Den hjälper till att stärka tänderna (i motsats till fluoret i tandkrämen som är syntetiskt och giftigt). Natriumklorid är vanligt bordssalt.

Vilket förhållande har molybden, mangan och krom? Är de beroende av varandra?

Järn, kobolt, nickel och koppar?

Och alla andra ämnena? Behöver vi dem i kroppen eller är de giftiga för oss?

Natrium och kalium är alkalimetaller
Kalcium och magnesium är alkaliska jordmetaller
Kol, kväve, syre, fluor, kisel, fosfor, svavel, klor är icke-metaller
Krom, mangan, järn, kobolt, nickel, koppar och zink är "övergångsmetaller".

Väte, kväve, syre, klor och fluor är gasformiga.

vad kan jag lära mig av allt det här?

Det får framtiden visa....

To be continued...