fredag 31 oktober 2014

Lite spiritualitet såhär en fredagseftermiddag

Jag blev överraskad hur bra den här mannen är på att prata med människor och få dem att bli övertygade om islam. Här ett klipp på en ung judisk man som på gatan konverterar till islam efter att ha blivit övertygad om att Islam är samma religion som Abrahams religion.

Muslimer tror på sex saker:
1. På en Skapare, någonting Högre
2. På profeterna från Adam, Abraham, Moses, Jesus och Muhammad
3. På änglarna - att de är Guds arbetare
4. På böckerna - Torah, Davids psalmer, Evangeliet, Koranen
5. På Ödet, att Allah vet allt och har planerat allt
6. På Domedagen, och Paradiset och Helvetet