onsdag 22 oktober 2014

Kalium kommer från arabiskan لْيَه al-qalyah

Nu har jag tjatat om kaliumets viktiga effekter för blodtrycket och vill veta mer om kalium precis som jag gjorde med fluoret så att jag inte blir lurad.

Ett äldre tekniskt namn på kalium är potassium (av pottaska) som fortfarande används på franska och engelska. Kalium kommer från arabiskans لْيَه  al-qalyah som betyder aska från plantor, genom ombildning från alkali.

Mitt behov av kalium tillgodoses främst genom bananer och granatäpple och om jag är i Sverige också äpple, päron och avokado.

Kalium är en alkalimetall. Den oxideras hastigt i luften och är mycket reaktiv med vatten. I naturen är kalium bundet till salt, t ex i havet. Det förekommer också i olika mineralföreningar.

Kalium verkar på cellnivå och i fråga om nervsignalöverföring. Den reglerar kalium vatten-syrabalansen och vätskebalansen. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kalla hypokalemi (som leder till arytmier och hjärtflimmer) och för höga värden kallas för hyperkalemi (leder till kammarflimmer och död). Kaliums motståndare kallas för Natrium, vilken hjälper kaliumbalansen i kroppen. Men vid för högt natriumintag t ex salt, blir balansen rubbad.

Ett högt intag av salt ger inga fördelar, däremot är daglig tillförsel av kalium förenat med fördelar. Den minskar bland annat risken för hjärnblödning med 50% enligt Robert C. Atkins. (Kalium - finns i granatäpple, bananer och avokado.)

Kalium används ofta inom industrin.

Vad är det för skillnad på kaliumklorid och kaliumsalter?

Öl innehåller kaliumklorid, vilket kan ge en obalans mellan kalium- och natriumhalten i kroppen. Den brukar mötas med intag av natriumklorid. Men är kaliumklorid bra?

Kaliumklorid

Kaliumklorid (KCl) smakar salt och används i salt med mindre halt natriumklorid (vanligt bordssalt). Den har E-nummer E 508. Tyvärr används kaliumklorid som tredje substans vid giftinjektion, en metod för avrättning. Det gör att hjärtat stannar när det går direkt in i blodet.

Kaliumklorid framställs genom neutralisation mellan Kaliumhydroxid och saltsyra enligt Sigma Material Safety Data Sheet - Potassium Chloride. Section 11. Sigma Chemical Company. Valid 7/2001.

Vid höga doser kan man enligt Äkta Vara få magproblem.

Jag kan inte tänka mig att klor är bra. Måste kolla detta.