onsdag 22 oktober 2014

Fluor är både farligt för hälsan och miljön och samtidigt bra för tändernaFluor är farligt för hälsan, det har jag vetat länge. Att det är bra, det har jag aldrig trott - förrän nu. Precis som med allting måste man se det i ett större sammanhang, vilket jag försöker att göra nu.

Fluor som tillsätts i tandkräm, tuggummin och fluortabletter är inte bra, eftersom det fluoret inte är bundet tillsammans med Kalcium utan med Natrium.

Fluor som finns naturligt i miljön är bundet till kalcium.

Den ena heter kalciumfluorid och den andra natriumfluorid. Kalcium är viktigt för vår hälsa, men det är väl natrium med. Nu blir jag förvirrad. Den ena är bra, medan den andra inte är det och vilket av dem är det vattenreningsverken tar bort eller tas båda bort?

CaF2

Kalciumfluorid (CaF2) är en Kalciumjon med två fluoridjoner kopplade till sig och är lösligt i vatten och den är helt ofarlig. Den används i optik och i laser.
Natriumfluorid (NaF) är en jonförening som består av en natrium med en fluoridjon kopplat till sig och är giftig och irriterande.

Det finns flera fluoridföreningar:

Litiumfluorid (Lif) används som kylmedel i kärnreaktorer. Kaliumfluorid (KF) är giftig och kan tränga igenom huden och fräta sönder den och till och med fräta sönder glas. Den används kemiskt för att omvandla organoklorider till organofluorider. Den används för att sänka smältpunkten och göra det mer lättflytande vid t ex glastillverkning och metallframställning. Och sedan har vi silverfluorid.

Kalciumfluorid vs Natriumfluorid

Det är kalciumfluoriden som har visat sig ge positiva effekter för att skydda emaljen, medan Natriumfluoriden har precis motsatt effekt, den förstör emaljen.

Bamsetandkrämen

Fluor som finns i tandkrämer stör syntesen av kollagen vilket leder till nedbrytning i ben, muskler, hud, brosk, lungor, njure och strupe. Den förvirrar immunsystemet vilken angriper sina egna vävnader. Fluoret hämmar hela immunförsvaret, sköldkörtelns funktionsförmåga och bildandet av antikroppar i blodet och främjar därmed bencancer och påskyndar åldrandeprocessen. Fluor lagras i hjärnan och når med tiden skadliga nivår. Den påverkar hippocampus i hjärnan och har använts för att manipulera människors beteende och humör i fängelser. Den har ingen positiv inverkan på tandstatus hos människor, ger missfärgningar och sköra tänder.

Batelle Research Institute, Columbus, Ohia, visade 1989 att fluor är ett cancerframkallande ämne. Forskningen av beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den blev klar.

Det finns ingen forskning som stödjer teorin att fluor förebygger karies. Natriumfluorid försämrar tänder med 50%, ökar antalet mongolida barn med 12% och antalet sjuka i Alzheimers.

Redan före och under andra världskriget visste tyska forskare att om man gav nervgiftet natriumfluorid till människor blev de passiva och fogliga eftersom den skadar hjärnans kontakt med hjärnbarken.

1939 framställde vetenskapsmän i Berlin nervgasen sarin som innehåller fluor.

1940 började sovjetiska myndigheter använda fluoriderat vatten i koncentrationslägren för att framkalla psykisk desorientering hos politiska fångar.

1942 blev Tyskland världens största producent av aluminium. Dess avfallsprodukt blev natriumfluorid.

1947 utnämndes ALCOAs advokat Oscar Ewing till chef för FSA och han utnyttjade sitt inflytande så att man i USA började fluorera dricksvatten.

IG Farben satte igång forskningen och finns kvar under andra namn. Dess dotterbolag Crest tillverkar tandkräm.

Aluminiumtillverkarna (ALCOA m.fl. kontrolleras av frimurarfamiljen Mellon) får ett enormt överskott av natriumfluorid efter tillverkningen.

Den breda allmänheten vet inte att tänderna kan skyddas av kalciumfluorid som inte är giftigt, men myndigheterna rättar inte till deras kunskaper utan fortsätter med att predika om att fluor är viktigt för tänderna.

1990 skrev Professor Olof Lindahl "Recept på hälsa" om fluorbedrägeriet.

Tron på fluorets välsignelser börjar förbytas till en panik emot, utan att ta reda på den ursprungliga sanningen och idag börjar folk istället förbanna all slags fluor, även fluor (Kalciumfluorid) som finns i våra vatten som kan skydda våra tänder, allena av okunskap och ingen rättar dem. Istället för att tillsätta kalciumfluorid i tandkrämen byter det ut dem mot bakpulver, bikarbonat och annat.

Källvatten på flaska innehåller ofta 0,5-1,5 mg/liter Fluor. Vilken slags fluor det är är det dock oklart om. Fluor i små doser är ytterst skadligt. Fluor framkallar skelettcancer, vilket borde medföra att tillsatser av Natriumfluorid blev förbjudet. Det värsta är nog inte att allmänheten tror på fluoret fortfarande utan att även tandläkare har dålig kunskap om fluor.

Fluor är ett enzymgift. Enzymer är kroppens smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner och utan dem stannar hela ämnesomsättningen (kanske är därför många går upp i vikt!)

Skada enzym gör att allt fungerar sämre och att arvsmassan i DNA får en felfunktion. Bindväven blir degenererad och försvagad. Spermierna får kromosomskador.

Det finns ett samband vid den medfödda sjukdomen Downs syndrom och fluor.

Fluor är ett av de giftigaste ämnen människan har kunskap om. Myten att fluor är ofarligt i små doser skapades av de vetenskapsmän som sysslade med atombombsprogrammet.

Fluor finns i bekämpningsmedel.

Bevisen för hälsoriskerna med fluor censurerades av amerikanska atomenergikommissionen med hänvisning till nationens säkerhet.

Dokumenten om det farliga fluoret har totalt ignorerats av massmedierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar