torsdag 16 oktober 2014

Ditt tredje öga, chakras, muslimsk bön och Allah

När jag förstod att det tredje ögat var förknippat med hypofysen var det ingen stor grej, det hade jag vetat länge. Det var först när jag såg ett klipp med Infinite Water (Diving Deeper) om det tredje ögat som jag förstod att varje chakra är förknippat med varje körtel vi har i kroppen.

Ur ett muslimskt perspektiv tänker jag då så här. Vi ber varje dag, minst fem gånger. Varje dag för vi pannan ner mot marken, just där hypofysen är, och stimulerar den.

Abu Abd-ar-Rahman 'Abdullah (Omar ibn al-Khattabs son) berättade att profeten Muhammad frid över honom sade:
Islam är byggd på fem : Att vittna om att det inte finns någon Gud förutom Gud, och att Muhammad är Guds sändebud (den sista av många tusentals), att utföra bönen, betala zakah (skatt), vallfärda till Ka'ba och fasta i månaden Ramadhan.

Detta är välkänt, men en påminnelse.

Abu Malik al-harith ibn 'Asim al-Ash'ari berättade att profeten Muhammad, frid över honom sade:

Renhet är halva tron (duscha, tvätta händer, meditera/rena tankarna, fasta - som läker/helar/renar kroppen).
Al-hamdolillah (prisad vare Gud, eller tack, Allah, eller känslan av tacksamhet för allting) fyller vågskålen.
Subhan Allah (Gud är fulländad, sägs när man är positivt förvånad etc. och begeistrad och amazed) och al-hamdolillah fyller ut det som är mellan himmel och jord.
Bönerna är ljus (nur)
Välgörenhet och godhet är ett bevis
Tålamod är vägledning och
Koranen är ett argument för eller emot er.
Alla börjar sin dag med att köpslå om sin själ.
Antingen befrias den eller så störtas den i fördärvet.
(Berättat av en lärd som heter Muslim)

Just nu vill jag veta mer om bönen och hypofysen. Jag kan så lite om just hypofysen.

Hypofysen

Hypofysen är en körtel stor som en ärta och sträcker sig från hypotalamus via en stjälk som kallas för infundibulum. Körteln vilar och skyddas av en benficka (Sella turcica eller turksadeln).
Hypofysens aktivitet regleras av hypotalamus som påverkas av medulla oblongata, pons och cortex i hjärnan. Hypofysen kontrollerar utveckling, tillväxt och reproduktion.

Det finns två delar av hypofysen, trots att den är så liten. Dels bakloben eller neurohypofysen, dels framloben även kallad adenohypofysen.

Neurohypofysen (bak) innehåller nervceller vars uppgift är att dra ut hormonerna vasopressin (ADH) och ocytocin från hypothalamus och är en neurologisk förlängning av hypothalamus. Genom små vesiklar längs axonet i hjärnan samlas hormonerna för att sedan släppas ut genom något som kallas för aktionspotential (genom exocytos) och då hamnar hormonerna i blodomloppet.

Den främre delen, den som stimuleras av bönen insöndrar hormoner som reglerar tillväxt, metabolism och reproduktion (ACTH, TSH, FSH, LH, MSH, prolaktin och tillväxthormon).
Prolaktin är bland annat viktig för produktionen av bröstmjölk och stiger vid graviditet.
ACTH stimulerar binjurebarken (den är svag hos mig) till produktion av kortisol och könshormoner.
TSH stimulerar produktion av tyreoideahormonerna T3 och T4 och stiger då sköldkörteln (tyroidea) inte producerar tillräckligt med tyreoideahormoner.
Andra hormoner som bildas i främre hypofysen är gonadotropiner.Hypofysen kontrollerar mycket mer i kroppen med hjälp av hormoner:

Tillväxt som tidigare nämnts, blodtrycket, könsorganen, tyroiden, metabolism (dvs göra om mat till energi), vattenreglering och osmos i kroppen, balanserar vattnet i kroppen via dess kontroll av återabsorbering av vatten av njurarna, värmereglering och smärtlindring.

Förutom bön, finns det något vi kan göra för att hjälpa den?

Mycket aminosyror hjälper till att utsöndra tillväxthormonet HGH. Aminosyror finns främst i sallader och banan.
Mangan är en mineral som är ansvarig för många biokemiska reaktioner och är nödvändig för normal hjärnfunktion. Mangan förvaras i skelettet och i hypofysen. Denna antioxidant skyddar nervsystemet. Gröna grönsaker som t ex sallad, bönor och nötter är de bästa källorna.
Vitamin E hjälper den med hormonproduktion och skyddar hypofysen mot fria radikaler. Finns i nötter, sallad, frukt och bär.
Vitamin D hjälper den att utsöndra hormoner och vid celldelning. Finns i solsken, kokosfett och svamp.

Vilket chakra motsvarar hypofysen?

Jo, tredje ögat.

Tredje ögat brukar refereras till en inre och ett högre medvetande. Den brukar vara associerad med visioner, clairvoyance, förmågan att se chakras (energi/ljus) och aura (energi/ljus).

Muhammad, frid över honom, brukade be en speciell bön:

Muhammad's prayer

O God,
Give me light in my heart
and light in my tongue
and light in my hearing
and light in my sight
and light in my feeling
and light in all body
and light before me
and light behind me.
Give me, I pray Thee,
Light on my right hand
And light on my left hand
And light above me
And light beneath me,
O Lird,
Increase light within me
And give me light
And illuminate me

Fast på arabiska då förstås.

Jag tycker att den är väldigt vacker och visar också en annan sida av islam som många inte ser.

En annan fråga som ställs helt oväntat är :

Var sitter medvetandet?

Idag publicerades en artikel i Scientific American om ett experiment, lett av Mohamad Z. Koubeissi, ass. prof, i neurologi vid George Washington University. Teamet hade upptäckt något mycket märkligt.

Att på elektrisk väg stimulera en liten del av claustrum, den del av oss där vi förnimmer dvs ser, hör, luktar, smakar, känner, gjorde att medvetandet avbröts i 10 fall av 10. Patienten stirrade rakt ut, slutade att svara på tilltal och slutade att läsa. Så fort stimuleringen slutade kom medvetandet tillbaka utan att patienten kunde komma ihåg någonting under den perioden hon var borta. Hon blev inte omedveten i vanlig bemärkelse, eftersom hon fortfarande kunde utföra enkla beteenden under ett par få sekunder om dessa hade påbörjats innan stimuleringen började - beteende som att repetera ord, handrörelser. Koubeissi var noga med att visa elektrisk aktivitet i hela hjärnan för att bekräfta att episoderna när de förlorat medvetande inte hade följts av epilepsianfall.

Varför skriva om detta?

Jo, vår hjärna är fantastisk och det finns bara en som kan ha skapat allt detta - ett högre medvetande.
Ju högre medvetande vi får, desto närmare kommer vi det högre medvetandet och jag gör det dels genom Koranen, dels genom reserach och praktik.

Tillbaka till chakrana.

Om man tittar in i mina ögon ser man svavelfärgningen ovanför pupillen, i iris och runtom. Jag är med andra ord väldigt oren i den bemärkelsen i hjärnan (som motsvarar den platsen, se tidigare artikel). De körtlar som påverkats hos mig är i princip alla körtlar, men hypofysen är en av dem, liksom binjurarna.

I islam är färgen grön den viktigaste färgen. I chakrana motsvaras det av thymus och hjärtat.

Det jag tänkte på var att när jag renade mig förra året så hade jag en massa svavel/gult under pupillen. Ju mer man renar sig, desto lättare har man alltså att nå ett högre medvetande.

Först berörs de lägsta punkterna - de renast första och angrips sist, enligt vad jag kommit fram till. Behöver se in på det mer.
De högsta punkterna är de som attackeras först när kroppen smutsas ner (av fysiska ting, negativa energier, kemikalier m.m) och också de som renas sist.

Därför är det avgörande, a och o, att fortsätta rena sig för att nå ett högre medvetandetillstånd.


De första som renas är binjurarna vid en detox och tallkottkörteln sist. 
1. Binjurarna renas
2. Könskörtlarna renas
3. Mjälten renas
4. Tymus renas
5. Tyroiden renas
6. Hypofysen renas
7. Tallkottkörteln renas. 

och tvärtom

1. Tallkottkörteln attackeras först
2. Sedan hypofysen
3. Sedan tyroiden
4. Sedan tymus
5. Sedan mjälten
6. Sedan könskörtlarna
7. Sist binjurarna. 

Tallkottkörteln, det tredje ögat, drömmar, själen och forskning 

”Forskning gjord av Rick Strassman visar att tallkottkörteln faktiskt producerar en substans. Detta glöms ofta att nämnas i nästan alla artiklar om körteln, och det är DMT den psykedeliska drogen. Kroppen släpper alltså helt naturligt ut en olaglig drog i kroppen varje natt i stora mängder. Därför gör man inte drogtester på DMT DMT brukar kallas för ande-molekylen eller the spirit molecule därför att nästan alla som tar den ser visioner av religiös kraktär med änglar och demoner. Detta förklarar varför meditation och bön kan leda till ”kontakt med Gud”. De två alternativen är att man får en psykedelisk tripp av DMT eller att DMT öppnar tredje ögat för de andliga dimensionerna och man verkligen har kontakt med Gud.
Tallkottkörteln troddes förr vara det tredje ögat, alltså den kroppsdel med vilken vi kan se in i den andliga världen. Dvs änglar, älvor, demoner och spöken m.m.
Tallkottkörteln är ihålig och fylld med ett kristallgrus och vätska. Innsidan av tallkottkörteln är täckt med… celler som liknar synreceptorer.
Så vi har ett organ som fortfarande är ett mysterium för forskarna. Det är fyllt med vätska och kristaller och är ett öga som skådar in i vätskan. Vi har kunskapen om att den har nått med sömn att göra och vad händer i sömnen jo vi ser ett helt annat landskap än när vi är vakna. Den producerar en drog som dom som tar den är säkra på ger dom förmågan att se in i den andliga världen. Det låter som att ”tredje ögat” inte var en så naiv beskrivning av organet ändå.”
The necessary constituents (see methyltransferases) needed to make DMT are found in the pineal, although the enzyme’s stereo-specificity only allows for the conversion of serotonin to melatonin and vice versa… Dr. Strassman has conjectured that when a person is approaching death, the pineal gland releases DMT, accounting for much of the imagery reported by survivors of near-death experiences. However he has not provided any explanation for the mechanism by which this synthesis could produce levels of DMT that would lead to such effects and the theory is not accepted by others in the field of neurochemistry due to the absence of supporting evidence.”
”It should also be noted that DMT is released on the forty-ninth day of fetus development, something Dr. Strassman has attributed to being the beginning of the soul.”

Så vad påverkar tallkörteln (Pineal gland) mer om det här: Hur man renar tallkottkörteln