tisdag 28 oktober 2014

Berg vittrar sönder - på grund av miljöförstöringen (och versen i Koranen har fått sin logiska förklaring)

Försuring av kroppen, fasta, vulkaner och jordbävningar

Jag har under min tid som researcher inom näringslära fått lära mig mycket om hälsa, näring och mat. Jag har lärt mig om kemikalier och om varifrån hav får sitt salt (berg) och varifrån jorden får sin näring. Erosion sker hela tiden och vulkanutbrott  och jordbävningar ökar, på grund av försuringen.

Fastan är kroppens healingssystem och återställningsknapp

Allah har precis som med kroppen och fastan också en återställningsknapp för jorden, det vill säga vulkaner och jordbävningar. Allah har ordnat det så att kroppen läker sig själv. Den läks inte av mediciner, utan kroppen har sin egen läkningsprocess - se bara på sår osv. Vi behöver inte göra någonting för att hjälpa kroppen läka sig. Däremot kan vi förebygga sjukdomar genom att äta hälsosamt, fasta regelbundet och be regelbundet.

Islam ger oss svar och förebyggande åtgärder

Vi förbygger psykiska såväl som fysiska sjukdomar genom islam. Vi förebygger samhälleliga sjukdomar med, men mer om detta en annan gång. Vulkaner och finnar har samma källa - svavel. När kroppen inte kan ta hand om sitt avfall, kommer det ut genom t ex finnar. När vi gräver ner avfall och låter jorden förstöras med soptippar, smutsiga hav, försurade sjöar och skogar - ja då måste jorden också renas. Det görs genom vulkanutbrott och jordbävningar. Vulkanutbrott och jordbävningar ökar i takt för varje dag som går.

Lymfsystemet, finnar, vulkaner och svavel

Vulkaner är jordens andningshål, precis som kroppen har urin, avföring och lymfsystem som andningshål. Det är där allt "orent" kommer ut  det vill säga svavel/sulfur, precis som kroppen får ut sitt svavel genom de tre olika organen. Jordbävningar är en slags resonans där man försöker att "rena" sådant som är sjukt, smutsigt, dött dvs. miljöförstört.

Masaru Emoto och jordbävningar

Masaru Emoto såg att fördärvat och miljöförstört vatten återfick sin klarhet och renhet efter en jordbävning. Han hade precis mätt vattnet innan jordbävningen och gjorde om testet efteråt. Eftersom allt är vibrationer och vi påverkas av ord, avsikter, tankevågor, böner och dylikt, så är det inte så konstigt om jordens vibrationer också påverkar oss - men mycket häftigare och våldsammare och skapar tsunamis. Våra hav är förstörda. Delfiner blir sjuka och djur dör i massor som på ett enda slag.

"...och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden" /Koranen

Anledning till att jag skriver är att något slog mig idag.

Vad som slog mig idag var också att Allah nämnt i Koranen att berg innan domedagen kommer att smulas sönder till stoft. När jag tänkt på det en stund fick jag en ny insikt. Allah nämnde inte bara att bergen kommer att smulas, utan också att den kommer att vara kopparfärgad. - Ärg. Vad är ärg egentligen?

Vi är mycket medvetna om våra tomma sjöar - "rena" och "Blanka", dvs att de inte har något liv i sig. Vi är mindre medvetna om bergs hälsa.

Svensk kärnbränslehantering har skrivit på sin hemsida om sulfidkorrosion.Korrosionsskadorna beror på den sura miljön runtomkring.

Strålsäkerhetsmyndigheten varnar att korrosionen för koppar fortfarande pågår och att slutförvaring av kärnavfallet inte har en säker plats.

Sverige, Norge och världen

Är det inte precis det som sker just nu? Vi håller på att förstöra våra berg.

I Norge håller ett helt berg på att kollapsa. Människor har evakuerats och man väntar på nästa regnperiod, som väntas få hela berget att rasa. Man har hört hur bergen går sönder och hur sprickor bildas.

Först tänkte jag att versen i Koranen som handlar om hur berg smulas sönder och liknas vid "rött kardat ull" handlade om hur en asteroid skulle komma och krascha med jorden och förstöra den (har väl tittat för mycket på filmer!!) men nu är jag mer eller mindre övertygad om att det är våra kärnvapen, industrier, bilar och annat som är orsaken till bergens söndersmulning.

//


Här är hela suran/kapitlet i Koranen. 

Koranen

Al-Mursalat (De som sänds ut)
(Mekka-perioden)

77I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

77:1 JAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en 77:2 och som kan växa till en rasande orkan! 77:3 Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen] 77:4 och därmed skiljer [rätt från orätt]77:5 och ger en påminnelse, 77:6 som befriar på samma gång som den varnar! 77:7 DET SOM har lovats er skall helt visst komma, 77:8 när stjärnorna förlorar sitt ljus, 77:9 och himlen rämnar, 77:10 och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden, 77:11 och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna]. 77:12 Vilken är den Dag då detta skall ske? 77:13 [Det är] Åtskillnadens dag! 77:14 Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder? 77:15 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:16 Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under? 77:17 Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem! 77:18 Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna ( = lagbrytare/kriminella)! 77:19 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:20 Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska 77:21 som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar77:22 till en fastställd tidpunkt? 77:23 Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det! 77:24Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:25 Har Vi inte gjort jorden till en behållare [som rymmer] 77:26 levande och döda? 77:27 Och sänkt ned i den höga, fast förankrade berg och gett er sött vatten att dricka? 77:28 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:29 FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade! 77:30 Fortsätt mot den tredubbla skuggan, 77:31 som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna, 77:32 vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor 77:33 [i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld! 77:34 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:35 De kommer inte att kunna säga något denna Dag; 77:36 ingen kommer att tillåtas urskulda sig. 77:37 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:38 Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider; 77:39 har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!" 77:40 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:41 DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, 77:42 och alla frukter som de har lust till [skall de få]. 77:43 [Och de skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!" 77:44 Så lönar Vi dem som gör det goda och det rätta; 77:45men förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:46 ÄT OCH gläds åt livet en liten tid, ni trotsiga, obotfärdiga syndare ( = lagbrytare/kriminell)! 77:47 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:48 När de uppmanades att böja ryggen [inför Gud], böjde de den inte;77:49 ja, förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:50 På vilket budskap skall de hädanefter tro?