fredag 18 april 2014

Satsa på flavonoider - inte C-vitamin

Flavonoider är kemiska föreningar som fungerar som antioxidanter. Dessa finns i färgrik och gul mat; lök, broccoli, äpplen, röda druvor och äggulor.

Flavonoider kallas för flavonglykosider, är ett samlingsnamn på många ämnen. Dessa är flavanol, proanthocyanidins, flavoner, biflavoner, flavanoner, flavanoles, anthocyanins, anthocyanidins, anthocyanosider, flavonoliganer och isoflavoner.

Hjärt&Kärlsjukdomar

Flavonoider minskar risken för att drabbas av hjärt/kärlsjukdomar. Den största mängden flavonoider återfinns i växternas yttersta delar, såsom skal. Därför är det viktigt att behandla sina livsmedel väl, och att man äter de råa. Flavonoider förstörs vid upphettning. Därför är det också viktigt att inte spraya kemikalier på dem, och att man väljer ekologiska.

Minne

Flavonoider motverkar dåligt minne. Flavonoiderna skyddar kroppens celler och är starkare antioxidanter än Vitamin C och E. Flavonoider ökar också effekten av Vitamin C.

Friskare

Genom att äta flavonoider / raw food, blir du friskare. Man kan inte få för mycket av det goda.